Sorry, your browser does not support JavaScript!

PORTAL O PADOBRANSTVU | 19.06.2024

Datum objave: 27.01.2021.

Vrsta, načelo djelovanja i namjena

Podjela padobrana u padobranstvu

Podjela-padobrana

Padobrane možemo podijeliti prema nekoliko kriterija. Padobrani namijenjeni za izvođenje padobranskih skokova prema vrsti dijele se na:

  • glavne padobrane,
  • rezervne padobrane, i
  • padobrane za spašavanje.

Podjela padobrana prema vrsti

Glavni padobran: kako mu i ime govori, ovo je padobran koji primarno koristimo za izvođenje padobranskih skokova. Danas postoji mnogo različitih proizvođača i modela glavnog padobrana koji se razlikuju po veličini padobrana, njegovoj namjeni, konstrukciji, dizajnu, materijalima, tipovima konopaca itd. Za obuku novih padobranaca koriste se padobrani koji su namijenjeni školovanju padobranaca. Radi se o četvrtastim padobranima tipa krilo, koji imaju devet komora i koji su, u usporedbi s padobranima koje koriste iskusni padobranci, veće površine. U slučaju otkaza glavnog padobrana (padobran nije otvoren, otvoren je nepravilno, oštećen je ili s njime nije moguće sigurno prizemljiti), glavni padobran je odvojiv od sistema veza te nakon njegovog odvajanja se otvara rezervni padobran.

Rezervni padobran: za razliku od glavnog padobrana, također kako mu i ime govori, rezervni padobran se koristi u rijetkim situacijama kada glavni padobran nije pravilno otvoren ili se njime ne može sigurno prizemljiti (otkaz padobrana – engl. parachute malfunction). Postupke oko otvaranja rezervnog padobrana i u kojim situacijama se pristupa prinudnim postupcima naučiti ćete na svojoj obuci, a biti će obrađene u narednim objavama ove online padobranske škole. Tijekom korištenja rezervnog padobrana bitno je za znati da za razliku od glavnog padobrana rezervni padobran nije odvojiv od sistema veza.

Padobrani za spašavanje: padobran namijenjen spašavanju članova posade zrakoplova. Koriste ih piloti zrakoplova i letjelica u situacijama kada letjelicu nije moguće sigurno prizemljiti te je potrebno napustiti zrakoplov ili letjelicu. Padobrane za spašavanje ćete vidjeti na pilotima koji će biti zaduženi da nas odvedu na visinu potrebnu za izvođenje padobranskih skokova.

Podjela padobrana prema načelu djelovanja

Klasični padobrani: kupole okruglog ili četvrtastog oblika koje usporavaju spuštanje padobranaca pomoću otpora zraka. U današnje vrijeme u padobranstvu se vrlo rijetko koriste. Mogu se vidjeti u vojnim desantnim skokovima, u nekim padobranima kao rezerva ili kao kočeći padobrani na letjelicama ili vozilima.

Okrugli padobran
(FOTO: Okrugli padobrani)

Padobrani tipa krilo: četvrtasti ili eliptični padobrani koji koriste uzgon za usporavanje padobranaca. To su padobrani na koje ćemo se referirati kroz ovu online školu i koje ćete koristiti u svojoj obuci.

Padobran tipa krilo
(FOTO: Padobran tipa krilo - padobrani kakve koristimo na obuci)

Podjela padobrana prema namjeni

Ljudski padobrani: padobrani koji su namijenjeni ljudima. Tu se ubrajaju školski padobrani, sportski padobrani, rezervni padobrani, tandem padobrani, vojni padobrani i padobrani za spašavanje.

Teretni padobrani: padobrani koji se koriste za ispuštanje ili spuštanje raznih tereta.

Kočeći padobrani: koriste se za usporavanje letjelica ili vozila s velikih brzina

Primjetili ste grešku? Predložite ispravku.

Iduće lekcije

Padobranstvo.com - Prvi Hrvatski portal o padobranstvu

Padobranstvo.com je prvi i za sada jedini Hrvatski padobranski portal koji je posvećen promicanju i popularizaciji padobranstva kao rekreacije, sporta i životne terapije. Kroz rad portala pokušat ćemo obraditi širok raspon tema koje će biti korisne osobama koje se žele uključiti u ovaj čudesan sport i aktivnost, ali i prenijeti bogate informacije koje će koristiti osobama koje su se već uključile u bavljenje padobranstvom na njihovom putu prema iskusnim padobranskim profesionalcima.

Vrlo rado ćemo surađivati sa svim zainteresiranim stranama koje se žele uključiti u rad portala te pozivamo na suradnju sve iskusne padobrance, Instruktore padobranstva, trenere, padobrance učenike i početnike, druge medije zainteresirane za padobranski način života ili i one koji tek razmišljaju o prvim padobranskim koracima.

Portal je namijenjen i svim padobranskim klubovima u Hrvatskoj te vas pozivamo da nam pošaljete svoje tekstove, informacije, radove, postignuća, aktivnosti, najave i sportske rezultate s natjecanja koje ćemo rado i ažurno objaviti