Sorry, your browser does not support JavaScript!

PORTAL O PADOBRANSTVU | 24.05.2024

Datum objave: 27.01.2021.

Kako funkcionira padobran?

Princip djelovanja padobrana

Princip-djelovanja-padobrana-2

Kako funkcionira padobran?

Padobran funkcionira na način da svojim kretanjem kroz zrak prisiljava zrak ispred sebe da ulazi u otvore komora s prednje strane padobrana stvarajući tako strukturu krila pod kojom padobranac može letjeti. Padobran se kontrolira povlačenjem konopaca komandi što mijenja oblik krila i tako uzrokuje skretanje padobrana odnosno smanjivanje ili povećavanje brzine propadanja padobrana.

Moderni padobrani su četvrtastog oblika - vrlo drugačiji od okruglih padobrana koji su se nekoć koristili. Promjena oblika padobrana omogućila je padobrancima neusporedivo bolju kontrolu i upravljivost padobranom. Danas je padobranima moguće skretati, mijenjati brzinu propadanja i omogućiti prizemljenje preciznije nego ikada prije.

Kako padobran leti?

Padobrani su polu-kruta krila, a to znači da kada su u stanju leta padobrani su uglavnom prilično čvrsti.  Zapravo, toliko su čvrsti da padobranci koji lete paralelno u nekim disciplinama mogu udarati krilima jedan u drugog. U disciplinama CRW (Canopy relative work) padobranci su čak u mogućnosti hodati jedan drugom po gornjoj plohi krila padobrana.

Ukoliko pogledate krilo padobrana s prednje strane, možete vidjeti da se sastoji od sedam ili devet komora. U principu, cijeli padobran je niz odvojenih komora od kojih se svaka zasebno puni zrakom čineći zajedno oblik krila.

S prednje strane svake komore nalazi se otvor kroz koji ulazi zrak. Kako padobran leti naprijed tako zrak ulazi kroz otvore komora, povećava tlak unutar komora te daje krilu padobrana njegov oblik.

Napadni kut padobrana i punjenje komora zrakom
Komore krila i konstrukcija padobrana

Kako se padobran otvara?

Prvi korak za uspješno letenje padobranom jest pravilno otvaranje padobrana.

Padobran je prije leta spakiran u kontejner (engl. container) na način da su komore okrenute prema naprijed. Kada je otvaranje padobrana aktivirano i padobran ulazi u struju zraka, tako je zraku omogućeno da u istom trenutku počne puniti komore padobrana. Male varijacije u načinu pakiranja mogu prouzročiti da se padobran ne otvori u željenom pravcu ali sam dizajn padobrana će uvijek rezultirati da padobran leti u pravcu otvora komora padobrana.

Otvaranje padobrana (FOTO: Padobran u fazi punjenja zrakom)

Kako se padobranom upravlja?

Padobran je svojim konopcima spojen na slobodne krajeve, a koji su tri-ring sustavom spojeni na ranac padobrana. Konopci padobrana su veoma čvrste špagice koje su ravnomjerno i simetrično pričvršćene za donju plohu padobrana cijelom njegovom površinom.

Komande padobrana smještene su na bridu stražnje strane padobrana. One na svojim krajevima imaju pričvršćene ručice koje padobrancima omogućavaju držanje komandi i kontroliranje krila. Svrha komandi je omogućavanje upravljanja povlačenjem jedne ili obje komande što utječe na skretanje ili kočenje padobrana. Povlačenjem desne komande padobran skreće desno, a povlačenjem lijeve komande padobran skreće lijevo. Povlačenjem obje komande padobran koči odnosno dobiva uzgon (engl. flare)
Upravljanje padobranom

Kako se padobran spušta?

Dizajn padobrana omogućuje mu spuštanje upravljivom brzinom. Padobranci često opisuju iskustvo letenja padobranom kao mirno jedrenje zrakom čineći dio leta padobranom vrlo opuštajućim iskustvom. Dakako, pretpostavljajući da se ne čini ništa što bi mijenjalo njegove letne karakteristike.

Kada padobranac povlači komandu padobrana da bi skrenuo, automatski se povećava i brzina propadanja padobrana. Vrlo iskusni padobranci koriste tehniku zvanu „Swoop“ koja znatno povećava brzinu padobrana stvarajući piskavi zvuk kako se približavaju tlu i pripremaju za prizemljenje. Tehnika je vrlo opasna stoga ju padobranci bez iskustva ne bi smjeli koristiti.

Kako se prizemljuje padobranom?

U trenutku prizemljenja, padobranac povlači obje komande kako bi vertikalnu brzinu propadanja sveo na minimum, a što rezultira mekim prizemljenjem.

Kako bi to izveo kako treba, padobranac povlači obje komande simetrično, kontrolirano i odlučno, a što nazivamo kočenje ili fleranje (engl. flare). Taj manevar povlači zadnji dio padobrana uzrokujući smanjivanje napadnog kuta padobrana što posljedično smanjuje vertikalnu brzinu propadanja padobrana. Za iskusne padobrance fleranje je obično mekani iskorak prema naprijed nakon čega zbog prestanka opterećenja i ulaska zraka u komore padobran lagano pada na tlo kako zrak izlazi iz njega.

Prizemljenje padobranom

Rezervni padobran

Svi padobranci pri izvođenju skokova nose dva padobrana – glavni i rezervni. Razlog tome je sigurnost i redundancija. Glavni padobran može ispravno raditi u 99,99% slučajeva no uvijek postoji mogućnost da nešto ne pođe prema planiranome. Greška prilikom pakiranja najčešće je uzrok krivo otvorenom padobranu ili kako se u padobranstvu naziva - otkazu padobrana.

Nastavnici padobranstva, naravno, poduzimaju sve mjere predostrožnosti kako bi se izbjegli bilo kakvi problemi. Općenito govoreći, skakanje s dva padobrana uvijek omogućava plan B.

Pakiranje padobrana

Pakiranje padobrana esencijalna je vještina svakog padobranca. Pakiranje padobrana je sastavni dio vaše obuke do A kategorije padobranske dozvole.

Pakiranje rezervnog padobrana je malo drugačije te zbog uloge rezervnog padobrana da spasi život padobrancu može biti spakiran samo od strane posebno ovlaštene osobe za pakiranje rezervnog padobrana, a tu osobu u padobranstvu nazivamo Rigger.

Nastavnici u školi padobranstva profesionalno će vam spakirati padobran za vaš skok dok osobno ne usavršite tehniku pakiranja. Obično je u samom tečaju uključeno pakiranje padobrana, no nakon toga pakiranje padobrana se dodatno naplaćuje što je dodatni motiv da naučite kvalitetno pakirati što je prije moguće.

 

Primjetili ste grešku? Predložite ispravku.

Iduće lekcije

Padobranstvo.com - Prvi Hrvatski portal o padobranstvu

Padobranstvo.com je prvi i za sada jedini Hrvatski padobranski portal koji je posvećen promicanju i popularizaciji padobranstva kao rekreacije, sporta i životne terapije. Kroz rad portala pokušat ćemo obraditi širok raspon tema koje će biti korisne osobama koje se žele uključiti u ovaj čudesan sport i aktivnost, ali i prenijeti bogate informacije koje će koristiti osobama koje su se već uključile u bavljenje padobranstvom na njihovom putu prema iskusnim padobranskim profesionalcima.

Vrlo rado ćemo surađivati sa svim zainteresiranim stranama koje se žele uključiti u rad portala te pozivamo na suradnju sve iskusne padobrance, Instruktore padobranstva, trenere, padobrance učenike i početnike, druge medije zainteresirane za padobranski način života ili i one koji tek razmišljaju o prvim padobranskim koracima.

Portal je namijenjen i svim padobranskim klubovima u Hrvatskoj te vas pozivamo da nam pošaljete svoje tekstove, informacije, radove, postignuća, aktivnosti, najave i sportske rezultate s natjecanja koje ćemo rado i ažurno objaviti