Sorry, your browser does not support JavaScript!

PORTAL O PADOBRANSTVU | 24.09.2023

Datum objave: 28.01.2021.

Koje instrumente koristimo?

Meterološki instrumenti za mjerenje

meteo-uredaji

Mjerenje brzine i pravca djelovanja vjetra

 • Smjer vjetra određuje se pomoću vjetrokaza.
 • Brzina vjetra mjeri se anemometrom.
 • Neprekidno mjerenje pravca i brzine vjetra obavlja se pomoću anemografa.
 • Vjetar se mjeri na visini 10 m od površine zemlje.
 • Stalna opažanja brzine i pravca vjetra za neko određeno područje moguće je prikazati ružama vjetra.

Mjerenje temperature

Termometri – diskontinuirano mjerenje temperature zraka

Termografi –kontinuirano mjerenje temperature zrak.

Tempreratura se mjeri na 2 m iznad površine zemlje, s time da se termometar odnosno termograf nalaze u zaklonu.

Temperatura zraka se mjeri:

 • U stupnjevima Celsiusa: ishodišna vrijednost temperature je 0okoja odgovara točci smrzavanja vode a temperatura 100oodgovara onoj pri kojoj vrije voda.
 • U stupnjevima Fahrenheita: točka smrzavanja je 32oa točka vrenja 212o.

Mjerenje tlaka zraka

Živin barometar, metalni barometar i barograf (služi za registriranje neznatnih promjena tlaka zraka).

Barometar se postavlja u unutrašnjosti prostorije na sjevernoj strani, pri čemu mora visjeti slobodno i mora biti zaštićen od neposrednog sunčanog zračenja.

Mjerenje vlažnosti zraka

 • Psihrometar, higrometar, higrograf.
 • Higrograf služi za registraciju promjene reletivne vlažnosti zraka u toku vremena, pri čemu im je glavni dio snop ljudske kose.

Mjerenje oborina

 • Kišomjer, ombograf i totalizator.
 • Kišomjer – cilindrična posuda s podjelama postavljena na visinu od 1 m od zemlje.
 • Ombograf – instrument koji kontinuirano registrira količinu oborina pri čemu se može koristiti samo pri temperaturama višim od 0°C.
 • Totalizator.
 • Mjerenje visine snijega obavlja se pomoću snjegomjera –ravnalo s mjerilom

Mjerenje horizontalne i vertikalne vidljivosti

 • Horizontalna se vidljivost najjednostavnije mjeri opažanjem udaljenosti repera (ploče, rasvjetna tijela).
 • Vrijednost horizontalne vidljivosti određuje se prema udaljenosti repera koji je još vidljiv oku.
 • Instrumentalno se horizontalna vidljivost mjeri vizibilimetrom, uređaj je obavezan na aerodromima visoke kategorije.
 • Vertikalna vidljivost na aerodromima mjeri se telemetrom.

Primjetili ste grešku? Predložite ispravku.

Slične vijesti

Web dizaj i izrada web stranica

Iduće lekcije

Padobranstvo.com - Prvi Hrvatski portal o padobranstvu

Padobranstvo.com je prvi i za sada jedini Hrvatski padobranski portal koji je posvećen promicanju i popularizaciji padobranstva kao rekreacije, sporta i životne terapije. Kroz rad portala pokušat ćemo obraditi širok raspon tema koje će biti korisne osobama koje se žele uključiti u ovaj čudesan sport i aktivnost, ali i prenijeti bogate informacije koje će koristiti osobama koje su se već uključile u bavljenje padobranstvom na njihovom putu prema iskusnim padobranskim profesionalcima.

Vrlo rado ćemo surađivati sa svim zainteresiranim stranama koje se žele uključiti u rad portala te pozivamo na suradnju sve iskusne padobrance, Instruktore padobranstva, trenere, padobrance učenike i početnike, druge medije zainteresirane za padobranski način života ili i one koji tek razmišljaju o prvim padobranskim koracima.

Portal je namijenjen i svim padobranskim klubovima u Hrvatskoj te vas pozivamo da nam pošaljete svoje tekstove, informacije, radove, postignuća, aktivnosti, najave i sportske rezultate s natjecanja koje ćemo rado i ažurno objaviti