Sorry, your browser does not support JavaScript!

PORTAL O PADOBRANSTVU | 24.09.2023

Datum objave: 28.01.2021.

Osnovni meteorološki elementi

Meterologija - opći pojmovi

meteorologija opći pojmovi

Meteorologija je znanost koja proučava fizičke pojave u zračnom omotaču oko Zemlje -atmosferi. Proučavanjem vremena čovjek se bavio već u najranijoj ljudskoj povijesti, međutim tek s otkrićima osnovnih fizikalnih zakona (Newtonovi zakoni dinamike, termodinamike i plinova) postavlja se kamen temeljac za daljnji razvoj moderne meteorologiji. Velika revolucija u razvoju meteorologije nastaje uvođenjem telegrafa 1853. godine, koji je omogućio brzu razmjenu podataka. Osnovni zadatak moderne meteorologije je izučavanje zakona prirode i osiguranje praktične potrebe živog svijeta na Zemlji

Osnovni meteorološki elementi

 • Sunčano zračenje
 • Zemljina radijacija
 • Trajanje sunčanog sjaja
 • Horizontalna vidljivost
 • Temperatura zraka
 • Tlak zraka
 • Isparavanje
 • Vlažnost zraka
 • Oblačnost
 • Visina oborina
 • Visina snježnog pokrivača
 • Gustoća snijega
 • Pravac i brzina vjetra

Osnovne meteorološke pojave

 • magla
 • oblaci
 • kiša
 • snijeg
 • tuča
 • solika
 • inje
 • poledica

Atmosfera

 • Plinoviti omotač koji okružuje Zemlju, okreće se zajedno sa njom u svemiru i oko njene osi
 • Atmosferski zrak je smjesa plinova, kemijskih spojeva i raznih tekućih i krutih dodataka
 • U stalni sastav atmosfere spadaju: dušik, kisik, ozon, argon, ugljični dioksid i drugi plinovi
 • U malim količinama u atmosferi se nalaze plinovi helij, neon, kripton, ksenon, vodik i drugi
 • U zraku se nalaze i različiti dodaci kao vodena para, lebdeće čvrste čestice i organski spojevi
 • Oblik atmosfere identičan je obliku Zemlje

Zagrijavanje i hlađenje zraka

Zrak se zagrijava i hladi uglavnom od površine Zemlje. Promjena temperature zraka ovisi o promjenama temperature podloge iznad koje se zrak nalazi. Zagrijavanje zraka od podloge vrši se na više načina, a u pravilu temperatura zraka pada sa visinom odnosno zrak je u pravilu topliji bliže površini Zemlje. U slučaju da temperatura zraka ne opada sa visinom, već naprotiv raste kaže se da je došlo do temperaturne inverzije ili obrta temperature a slojevi zraka u kojima je ovakva temperature zastupljena nazivaju se inverzijski slojevi.

Tlak zraka

Zrak svojom težinom pritišće zemljinu površinu. Za određenu horizontalnu površinu tlak zraka jednak je težini mirnog zračnog stupca iznad ove površine. Ukoliko se kao horizontalna površina uzme 1 cm2 onda se tlak zraka na takvu površinu naziva atmosferski tlak i izražava se u Pascalima

(1 Pa=1 N/m2).

U meteorologiji se do nedavno upotrebljavala samo jedinica bar, odnosno milibar no uvođenjem jedinstvenog SI sistema postala je obavezna upotreba jedinice hektopascal (hPa). Ova se jedinica posebice u područjima koja se odnose na zračnu plovidbu uvriježila kako ne bi dolazilo do zabune –naime 1 bar = 1 hPa

Zračni se tlak u horizontalnom pravcu i u mirnoj atmosferi ne mijenja.

S porastom nadmorske visine zračni se tlak smanjuje:

 • Smanjuje se visina zračnog stupca koji vrši pritisak.
 • S porastom nadmorske visine gustoća se zraka uslijed djelovanje sile gravitacije koja privlači zračne čestice smanjuje pa se uslijed te pojave smanjuje i zračni tlak.

Primjetili ste grešku? Predložite ispravku.

Iduće lekcije

Padobranstvo.com - Prvi Hrvatski portal o padobranstvu

Padobranstvo.com je prvi i za sada jedini Hrvatski padobranski portal koji je posvećen promicanju i popularizaciji padobranstva kao rekreacije, sporta i životne terapije. Kroz rad portala pokušat ćemo obraditi širok raspon tema koje će biti korisne osobama koje se žele uključiti u ovaj čudesan sport i aktivnost, ali i prenijeti bogate informacije koje će koristiti osobama koje su se već uključile u bavljenje padobranstvom na njihovom putu prema iskusnim padobranskim profesionalcima.

Vrlo rado ćemo surađivati sa svim zainteresiranim stranama koje se žele uključiti u rad portala te pozivamo na suradnju sve iskusne padobrance, Instruktore padobranstva, trenere, padobrance učenike i početnike, druge medije zainteresirane za padobranski način života ili i one koji tek razmišljaju o prvim padobranskim koracima.

Portal je namijenjen i svim padobranskim klubovima u Hrvatskoj te vas pozivamo da nam pošaljete svoje tekstove, informacije, radove, postignuća, aktivnosti, najave i sportske rezultate s natjecanja koje ćemo rado i ažurno objaviti