Sorry, your browser does not support JavaScript!

PORTAL O PADOBRANSTVU | 24.09.2023

Datum objave: 28.01.2021.

Kako postupiti?

Otkazi padobrana i prinudni postupci

downplane

Već smo pisali o vrstama otkaza padobrana ali ćemo ih ovdje ponoviti. Otkazi padobrana se dijele na djelomične i potpune te brze i spore otkaze.

Brzi otkazi padobrana

Otkazi kod kojih ne dolazi do bitnog smanjenja brzine padobranca u slobodnom padu te time i zahtijevaju puno bržu reakciju i skraćuje vrijeme za izvršavanje prinudnih postupka. U brzim otkazima u većini slučajeva  padobran nije izašao iz ranca ili je izašao samo dio padobrana koji ne utječe bitno na smanjivanje brzine. Brzi otkaz možemo definirati da ako imamo manje o 5 komora otvorenih, imamo brzi otkaz.

Spori otkazi padobrana

Otkazi kod kojih je vertikalna brzina padobranca bitno smanjena u odnosu na brzinu slobodnog pada. Kod sporih otkaza padobrana imamo više vremena za reakciju, ali to ne znači da je vrijeme element koji se može zanemariti. Spori otkazi su kada imamo više o 5 komora otvorenih.

Potpuni otkaz padobrana

Potpuni otkaz padobrana koji se odnosi na situaciju kada ništa nije izašlo iz ranca. Od svih mogućih otkaza na opremi, potpuni otkaz (ranac zatvoren ništa nije izašlo) je najsigurniji za rješavanje, jer nema ničega iznad vaše glave što se može umiješati u otvaranje rezervnog padobrana. No iako je najsigurniji za ispraviti, zapamtite da vam ujedno daje i najmanje vremena za reagirati.

Djelomični otkaz padobrana

padobran je vani ali nije ispravno formiran ili nije upravljiv.

Nepravilnosti pri otvaranju

Problemi koji nastaju kod otvaranja padobranom koja se vrlo lako otklanjaju te ih stoga kvalificiramo više kao nepravilnosti pri otvaranju nego otkaz padobrana.

Primjer sporog otvaranja

Otkazi padobrana i prinudni postupci u njihovom slučaju

Nemogućnost lociranja ručice za otvaranje

Pilot padobrančić izvan dohvata (eng. out of sight hand-deploed) ili nemogućnost lociranja ručice (eng. lost ripcord handle) je otkaz koji može nastati u slobodnom padu prilikom pokušaja aktivacije padobrana.

 • Brzi i potpuni otkaz
 • Brzi gubitak visine i kratko vrijeme za reakciju
 • Dva pokušaja za locirati ručicu (Ako visina do min 600m dozvoljava). Ako nije moguće,
 • Otvorit rezervni padobran.

Ručica (ripcorde) je obično fiksirana na mjestu pomoću čičak osigurača. Ako se u slobodnom padu čičak odlijepi, ručica može biti odnesena strujanjem zraka sa pozicije gdje ste je očekivali. Pokušajte locirati ručicu pogledom prema mjestu gdje ručica originalno treba biti, istodobno zadržavajući izvijeni neutralni položaj tijela. Ukoliko niste uspjeli locirati, odmah otvorite rezervni padobran.

Ako za otvaranje padobrana koristite pilot padobranćić (hand deploye chute) te ga niste iz prve uspjeli locirati, pokušajte još jednom krećući od sredine bočnog dijela ranca, gdje se nalazi džep za padobranćić prema desnom kutu gdje je obično locirana ručica. Ukoliko niste uspjeli locirati ručicu padobrančića, odmah otvorite rezervu. Ako visina dopušta, padobranac ne bi trebao napraviti više od dva pokušaja lociranja ručice ili više od dvije dodatne sekunde za lociranje. Nemogućnost lociranja ručice ili padobrančića može nastati i nakon povlačenja, odnosno ukoliko niste dovoljno povukli. Budite sigurni da ste povukli skroz iz kućišta ili u slučaju pilot padobrančića, skroz iz džepa za dužinu ruke prije nego ga pustite.

Teško povlačenje (Hard pull)

Može nastati zbog savijenog, oštećenog ili grubog pina (igla koja osigurava petljicu), krivo pakiranog hand-deplya ili padobrana nepravilno spakiranog u sredini ranca umjesto ravnomjerno popunjavanja kutova. Ako osjetite jak otpor povlačenju, pokušajte još jednom dodatno povući s više snage, zadržavajući neutralan položaj tijela. Ukoliko i tada ne uspijete odmah otvorite rezervni padobran. Ukoliko se teško povlačenje ponavlja kroz nekoliko skokova obavijestite instruktora da pregleda sistem za otvaranja.

 • Brzi i potpuni otkaz
 • Brzi gubitak visine i kratko vrijeme za reakciju
 • Dva pokušaja za povući ručicu ili pilot-padobrančić (Ako visina do min 600m dozvoljava). Ako nije moguće,
 • otvorit rezervni padobran.

Oklijevanje padobrančića (Pilot chute Hesitation)

Iako otvaranje padobrana izvedete iz pravilnog i stabilnog položaja, postoji mogućnost da pilot padobrančić ostane zarobljen u turbulenciji iza vaših leđa koja nastaje kretanjem vašeg tijela kroz zrak što može izazvat otvaranje padobrana sa zakašnjenjem. Oklijevanje padobrančića lako se može eliminirati zakretanjem ramena i pogledom preko ramena što će izložiti padobrančić struji zraka. Oklijevanje padobrančića može biti izazvano savijenom ili oslabljenom oprugom u padobrančiću (ako se radi o padobrančiću s oprugom) ili slabim bacanjem mekanog pilot padobrančića od tijela.

 • Nepravilnost kod otvaranja
 • Brzi gubitak visine i kratko vrijeme za reakciju
 • Ako visina do min 600m dozvoljava nagnuti tijelo u stranu što mijenja strujanje zraka i omogućuje padobrančiću da uhvati struju zraka. Dovoljno je pogledati preko ramena. Ako ni nakon dva pokušaja problem nije riješen,
 • otvorit rezervni padobran.

Zakvačen ili omotan padobrančić (Pilot Chute in Tow)

Zakačeni padobrančić je situacija u kojoj pilot padobrančić izlazi i potpuno se razvlači ali ne izvlači pin koji drži ranac zatvorenim. Problem može nastati zbog oštećenog padobrančića koji ne stvara dovoljno otpora, grubi ili oštećeni pin ili prekratka petljica za zatvaranje padobrana. Zakvačeni padobrančić je vjerojatniji pri skokovima na kojima padobranac nije postigao maksimalnu brzinu prilikom otvaranja padobrana.

Može nastati zbog greške prilikom pakiranja padobrančića te je padobrančić omotan oko nečega, provučen kroz obuhvat ili sl. Pravilnim pregledom opreme ćemo izbjeći ovaj problem. Ako imate jedan od rijetkih sistema sa hand-deployem na nožnom obuhvatu, pazite da nije zarotiran. Provjerite prohodnost trake pilot-padobrančića prilikom pakiranja, te svakako budite pregledani prije ukrcaja u zrakoplov i prije odvoja iz zrakoplova. Zarotiran nožni obuhvat je jedan od čestih razloga omotanog padobrančića. U situaciji da imate omotan padobrančić oko nečega odmah otvarate rezervni padobran. Kako postupiti u slučaju zakačenog padobrančića je subjekt mnogih rasprava. Nakon što je rezerva započela sa otvaranjem, glavni padobran može dobiti dovoljno mjesta da ono što ga je držalo zatvorenim više ne drži te se i on počinje formirati. Takav razvoj situacije može dovesti do zapleta glavnog i rezervnog padobrana. Stoga se savjetuje da ukoliko se išta nalazi iza vas, pilot padobrančić sa oprugom ili hand-deploy prvo izvršite odbacivanje glavnog padobrana a tek tada otvorite rezervu. Prevencija: provjerite da spoj trake padobrančića i pina nije istrošen, provjeriti da je pin gladak i zaobljen (samo hand-deploy) te da petljica za zatvaranje padobrana nije prekratka.

 • Brzi i djelomični otkaz
 • Brzi gubitak visine i kratko vrijeme za reakciju
 • Povući ručicu za odbacivanje zatim otvorit rezervni padobran.

Zakvačen ili omotan padobrančić - Pilot Chute in Tow
(FOTO: Zakvačen ili omotan padobrančić - Pilot Chute in Tow)

Bag lock  - neotvaranje kontejnera kupole

Konopci, torba i pilot padobrančić su izašli iz ranca, ali padobran ne izlazi iz torbe. Ovaj problem se vjerojatno neće riješiti sam od sebe. Odbacite glavni padobran i povucite rezervnu.

 • Brzi i djelomični otkaz
 • Brzi gubitak visine i kratko vrijeme za reakciju
 • Povući ručicu za odbacivanje zatim otvorit rezervni padobran.

Bagloock
(FOTO: Baglock)

Horseshoe – Potkova 

Kontejner glavnog padobrana je izašao iz ranca dok se Pilot-padobrančić još uvijek nalazi u svojem džepu ili je zamotan oko tijela padobranca ili opreme. Otkaz može nastati kao rezultat lošeg održavanja, nepažljivo pregledane opreme, neodgovarajućeg sistema odnosno ranca. Horseshoe ili potkova može nastati uslijed nestabilnog položaja tijela pri otvaranju padobrana omogućavajući padobrančić da se uhvati ili omota za dio tijela. Češći uzrok je nedovoljan pritisak na petljice za zatvaranje padobrana, odnosno predugačka petljica koja omogućuje pinu da isklizne prije nego ste izbacili pilot padobrančić. Opasnost potkove je da prilikom otvaranja rezerve postoji opasnost o zapetljavanju rezerve i glavnog padobrana. Ukoliko vam se dogodi potkova, a koristite hand-deployed način otvaranja, odmah izvucite pilot padobrančić. Ukoliko se dogodi da ne možete izvući pilot padobrančić, izvršite odbacivanje i otvorite rezervu.

Važno je ostati u stabilnom polažaju tijela jer svaki gubitak stabilnosti može drastično pogoršati situaciju.

 • Brzi i djelomični otkaz
 • Brzi gubitak visine i kratko vrijeme za reakciju
 • Dva pokušaja za izbaciti pilot-padobrančić (ako visina do min 600m dozvoljava), ako niste uspjeli
 • povući ručicu za odbacivanje zatim otvorit rezervni padobran.

Potkova ili Horseshoe
(FOTO: Potkova ili Horseshoe)

Kobasica – The snivel /streamer

Padobran je izašao ali se ne puni zrakom. Može biti uzrokovano zapetljavanjem konopaca u blizini kupole,  zaglavljene maramice (Slider) pri vrhu ali se može dogoditi i kod starijih poroznih padobrana. Nakon što povučete ručicu za otvaranje glavnog padobrana pogledajte gore da vidite kako se padobran otvara. Naučite razlikovati sporo otvarajući padobran od kobasice koja se neće otvoriti.

 • Brzi i djelomični otkaz
 • Brzi gubitak visine i kratko vrijeme za reakciju
 • Ako se nakon 5 sekundi padobran ne počne puniti zrakom - povući ručicu za odbacivanje zatim otvorit rezervni padobran.  

Streamer ili kobasica
(FOTO: Streamer ili kobasica)

Prebačaj – Line Over

Može nastati kada se komanda odblokira prilikom postupka otvaranja padobrana dopuštajući da se padobran ili strana padobrana provuče kroz konopac komande, te isto tako može nastati i kao greška u pakiranju. Prebačaj može uzrokovati rotaciju padobrana i manjak manevarskih sposobnosti padobrana. Ukoliko ste otvorili visoko, možete probati povući vanjske konopce na slobodnim krajevima koji bi eventualno omogućili konopcu koji je prebačen da sklizne sa kupole ili izvršavanje dva puna kočenja. Konstantno provjeravajte visinu odnosno da li imate vremena za takve manevre. Ukoliko ne eliminirate prebačaj do 600 metara odbacite glavni i otvorite rezervni padobran. Ukoliko se to dogodi na četvrtastoj rezervi, postoje dvije opcije: povlačenje vanjskih konopaca na strani gdje je prebačaj ili rezanje prebačenog konopca padobranskim nožem.

 • Djelomični otkaz
 • Pokušati povući vanjske konopce prebačene strane da omogućimo prebačenim konopcima da skliznu.
 • Pratiti visinu dok pokušavamo ispraviti problem. Ako niste uspjeli do 600 metara
 • povući ručicu za odbacivanje zatim otvorit rezervni padobran.

Lineover - Prebačaj

Line over ili Prebačaj
(FOTO: Line over ili Prebačaj)

Lažni čvor ili Tension knot

Najčešće uzrokovano nemarnim pakiranjem konopaca padobrana te nevršenjem kontrole konopaca pri pakiranju.  Kod otvaranja padobrana i razvlačenja konopaca može doći do nastajanja lažnog čvora koji sprečava Maramicu ili Slider da se spusti ili spriječi napuhivanje jedne ili obje stane padobrana. Može uzrokovati jaku rotaciju.

 • Odblokirati komande i probati napraviti puno kočenje, max. dva pokušaja ako visina dozvoljava.
 • Ako problem nije otklonjen – odbaciti glavni padobran i otvoriti rezervni.

Lažni Čvor ili Tension knot
(FOTO: Lažni Čvor ili Tension knot)

Jaka rotacija – Violent spin

Padobran rotira u jednu stranu. Odmah odblokirati obje komande. Ako sa sigurnošću vidite da su vam obadvije komande odblokirane, odbacite glavni i aktivirajte rezervni padobran. Ukoliko imate dovoljno visine a problem nije povezan sa line-twistom, povucite komande do bokova na dvije sekunde te ih vratite lagano nazad gore. Ako se rotacija nastavi, odbacite glavni i aktivirajte rezervni padobran.

 • Djelomični otkaz
 • Odblokirati komande. Zakočiti do 100% i lagano popustiti
 • Ako padobran i dalje rotira, povući ručicu za odbacivanje zatim otvorit rezervni padobran.
 • Pratiti visinu dok pokušavamo ispraviti problem. Ako niste uspjeli do 600 metara

Poderotine i vidljiva oštećenja padobrana

Nisu toliko česte na četvrtastim padobranima. Nastaju pri otvaranju padobrana pri velikim brzinama. Sa manjim oštećenjima se obično može upravljati padobranom. Čak i poderotina od prednjeg ruba do repa na jednoj površini padobrana može biti dovoljno upravljiva za prizemljenje. Unutrašnji rascjepi možda neće biti vidljivi. Provjerite dali je padobran upravljiv izvršavajući dva 100 % kočenja, skretanje lijevo, skretanje desno. Ako vaša kontrola upravljivosti pokazuje ozbiljne probleme, odbacite glavni padobran i otvorite rezervni. Ukoliko kontrola upravljivosti ne pokazuje ozbiljne probleme, radite blaga, spora skretanja i kočite polako prilikom prizemljenja.

 • Djelomični otkaz
 • Izvršiti kontrolu upravljivosti. 2x kočenje do 100%, Skretanje lijevo i desno za 90°.
 • Ako padobran nije siguran za prizemljenje i nije upravljiv, povući ručicu za odbacivanje zatim otvorit rezervni padobran. Odluku donosimo do minimalno 600 metara visine.

Poderana kupola
(FOTO: Poderana kupola)

Maramica se nije spustila – Slider Up

Padobran je izašao iz kontejnera i napunio se je zrakom ali maramica je ostala gore. Često se događa i lako se otklanja povlačenjem komandi do 100%. Ponovit po potrebi ako visina dopušta

 • Djelomični otkaz
 • Izvršiti kontrolu upravljivosti. 2x kočenje do 100%, Skretanje lijevo i desno za 90°. Ponovit ako visina dopušta
 • Ako padobran nije siguran za prizemljenje i nije upravljiv, povući ručicu za odbacivanje zatim otvorit rezervni padobran. Odluku donosimo dao minimalno 600 metara visine.

Slider se nije spustio
(FOTO: Slider se nije spustio)

Puknuti konopac ili konopci

Nastaju zbog otvaranja u nestabilnom položaju što uzrokuje dodatne sile na konopce ili starosti i istrošenosti konopaca. Većina puknutih konopaca uzrokuje lagano skretanje i deformirani izgled padobrana. Ispravite putanju padobrana sa suprotnom komandom. Povremeno puknuti konopac uzrokuje da se maramica ne spusti. Ukoliko ima unutarnjih oštećenja na padobranu, padobran se neće ponašati kako ste očekivali. Izvršite kontrolu upravljivosti padobrana izvodeći dva 100 % kočenja i dva skretanja za 90°. Ako padobran nije upravljiv pri kontroli, odbacite padobran i otvorite rezervu.

 • Djelomični otkaz
 • Izvršiti kontrolu upravljivosti. 2x kočenje do 100%, Skretanje lijevo i desno za 90°. Ponovit ako visina dopušta
 • Ako padobran nije siguran za prizemljenje i nije upravljiv, povući ručicu za odbacivanje zatim otvorit rezervni padobran. Odluku donosimo dao minimalno 600 metara visine.

Lažni Čvor ili Tension knot
(FOTO: Puknuti konopci)

Puknuta komanda

Kada se nađete u situaciji da je jedan od komandi puknula ili vam je pobjegla izvan dosega, odblokirajte drugu komandu i upravljajte padobranom isključivo zadnjim slobodnim krajevima. Ne pokušavajte upravljati sa jednom komandom i suprotnim slobodnim krajem jer bi skretanja bila neravnomjerna i mogli bi se naći u situaciji niskog zaokreta prilikom prizemljenja. Povlačenje slobodnih krajeva može biti teško ali će pružiti padobranu potrebni uzgon za prizemljenje. Padobran će vjerojatno imati tendenciju skretanja u smjeru ispravne komande. Ukoliko ne možete postići da padobran leti ravno povlačeći suprotni zadnji slobodni kraj, odbacite padobran i otvorite rezervu.

Ako se puknuta komanda omota okolo slidera, ne pokušavajte pumpanjem spustiti slider jer će dodatno pojačati skretanje padobrana. Uštedite energije za povlačenje oba slobodna kraja na otprilike tri metra visine od zemlje da biste dobili uzgon za sigurno prizemljenje. Kočenje slobodnim krajevima je teže nego komandama stoga pokušajte napraviti vježbu na sigurnoj visini. Ako niste u mogućnosti upravljati zadnjim slobodnim krajevima potrebno je do 600 metara donijeti odluku i izvršiti odbacivanje glavnog i otvaranje rezervnog padobrana

Jedna ili obje komande se ne mogu odblokirati

Situacija s kojom se odnosim slično kao i u situaciji s puknutom komandom, osim što se ovdje jedna komanda možda može odblokirati dok druge ne može. Ukoliko ne možete odblokirati ni jedu komandu, jednostavno upravljajte do sigurnog područja za prizemljenje koristeći zadnje slobodne krajeve. Ako ste odblokirali samo jednu komandu, povucite tu istu komandu do točke u kojoj će padobran letjeti ravno. Upravljajte padobranom koristeći ili zadnje risere ili komandom koja je ispravna odnosno odblokirana. Vrlo često ćete moći uhvatiti slobodni kraj na kojemu je komanda zablokirana i uspjeti odblokirati komandu. Budite svjesni svoje visine dok radite na otklanjanju problema. Ne želite sletjeti na prepreke na zemlji jer ste bili ometeni sa pokušajima odblokiravanja. Ako niste u mogućnosti upravljati zadnjim slobodnim krajevima potrebno je do 600 metara donijeti odluku i izvršiti odbacivanje glavnog i otvaranje rezervnog padobrana

Odblokirana komanda pri otvaranju

Ako se jedna komanda odblokira pri otvaranju, padobran će skretati što može prerasti u rotaciju i/ili zatvaranje bočnih komora ukoliko se ne ispravi odmah. Ukoliko je padobran bez Linetwista, uhvatite obadvije komande i povucite ih do ramena da odblokirate drugu komandu (Povlačenjem obje eliminirate razmišljanje koju morate povući). Taj će manevar odblokirati drugu komandu, smanjiti brzinu padobrana, zaustaviti skretanje i omogućiti vam da provjerite dali je koji konopac puknuo. Ukoliko je prijevremeno odblokirana komanda kombinirana sa Linetwistom, odblokiravanje druge komande možda neće imati efekta. Budite svjesni svoje visine i pokušajte odrotirati line twist. Ukoliko ne uspijete do visine od 600 metara, odbacite glavni i otvorite rezervni padobran.

Linetwist  - Uvrtanje konopaca

Glavni uzroci Linetwista su loš položaj tijela prilikom otvaranja, rotiranje torbe padobrana prilikom otvaranja ili rotacija tijela pri otvaranju padobrana. Može se dogodit da nećete moći podići glavu u potpunosti da biste pogledali gore u padobran. Problem je što su slobodni krajevi zarotirani jedan uz drugi dok bi normalno trebali biti široko razdvojeni. Linetwist je češći prilikom skokova na gurtnu, odnosno Staticline.

Utvrdite brzo, dali padobran ide ravno, na kojoj ste visini i u koju je stranu Linetwist zarotiran. Zabacivanjem nogu pripomognite odmotavanju Linetwista. Linetwist je opasniji na ram-air negoli na okruglim padobranima jer ne možete odblokirati komande i upravljati padobranom dok se Linetwist ne raščisti što može potrajati do 30 sekundi. Ako se padobran rotira u istu stranu u koju je i Linetwist zarotiran možda ga nećete moći odrotirati brže nego se dodatno rotira. Ne otpuštajte komande prije nego je Linetwist odrotiran do kraja. Nakon što se slobodni krajevi odmotaju u pravilan položaj, provjerite dali je sve ostalo s padobranom u redu. Padobran koji se rotira ima veću vertikalnu brzinu. Ako niste riješili problem s Linetwistom do 600 metara visine, odbacite glavni padobran i otvorite rezervni.

 • Djelomični otkaz i jedan od najčešćih
 • NE ODBLOKIRAVAT komande prije nego je Linetwist odrotiran
 • Zabacivanjem nogu u suprotnu stranu od Linetwista zaustaviti danju rotaciju i započeti odmotavanje. Nakon što se krene odmotavati samo čekati da se sam odmota.
 • Linetwist može biti praćen i malom do jakom rotacijom stoga treba pratiti visinu te ako smo na 600 metara i dalje imamo Linetwist, odbacujemo glavni padobran i otvaramo rezervni.

NAPOMENA Postoji i napredna tehnika za nošenje s problemom Linetwista. Pritisnite slobodne krajeve zajedno jedan do drugog te ih zavrćete u istom smjeru u koji se događa rotiranje padobrana. Time Linetwist silazi na slobodne krajeve i omogućava konopcima da se rašire i pokrenu odvrtanje padobrana i konopaca. Prije usvajanja ove tehnike raspravite je s svojim instruktorom. Linetwist na nekim vrstama slobodnih krajeva (Bez čvrstog kućišta kablova za kablove ručice za odbacivanje) može onemogućiti odbacivanje glavnog padobrana.

Linetwist

Lineteist ili uvrtanje konopaca
(FOTO: Uvrtanje konopaca ili Linetwist - Spori i brzi)

Problemi sa pilot-padobrančićem – preko ili ispod

Pilot-padobranćić se pri otvaranju padobrana može prebaciti preko usta padobrana i ponovno napuhat deformirajući padobran što može izazvati skretanje u deformiranu stranu. Povlačenjem komandi do bokova nagnut čete padobran prema nazad što će omogućiti padobrančiću da se vrati nazad na pravilnu poziciju. Izvedite rutinsku kontrolu padobrana. Ukoliko je deformacija tolika da se padobranom ne može upravljati, odbacite glavni padobran i otvorite rezervu.

 • Nepravilnost pri otvaranju padobrana
 • Izvršiti kontrolu upravljivosti. 2x kočenje do 100%, Skretanje lijevo i desno za 90°. Ponovit ako visina dopušta
 • Ako padobran nije siguran za prizemljenje i nije upravljiv, povući ručicu za odbacivanje zatim otvorit rezervni padobran. 
 • Odluku donosimo dao minimalno 600 metara visine.

Padobrančić preko ili ispod

Zatvaranje bočnih komora

Nastaje kada je tlak zraka u padobranu manji od tlaka zraka izvan padobrana. Obično nastaje prilikom napuhivanja padobrana kod otvaranja ili oštrih skretanja u turbulentnom zraku.. Lagani padobranci sa velikim padobranima (low wing loading) će češće doživljavati zatvaranje bočnih komora. Da biste izbjegli zatvaranje bočnih komora, letite sa 25% - 50% kočenja. Otklanjanje se izvodi na način da povučete komande do bokova na dvije sekunde dok se bočne komore ne napune zrakom te ih lagano vratite gore. Ponovite postupak ukoliko je potrebno. Zatvaranje bočnih komandi nije velik problem ali uzrokuje smanjene performanse i stabilnost padobrana. Ako se komore zatvore ispod 70 metara nemojte ih pokušavat pumpanjem napunit zrakom. Povucite komande na 50% kočenja da biste stabilizirali padobran. Prilikom kočenja za prizemljenja komande će se vjerojatno napuniti.

 • Nepravilnost pri otvaranju padobrana
 • Izvršiti kontrolu upravljivosti. 2x kočenje do 100%, Skretanje lijevo i desno za 90°. Ponovit ako visina dopušta
 • Ako padobran nije siguran za prizemljenje i nije upravljiv, povući ručicu za odbacivanje zatim otvorit rezervni padobran.
 • Odluku donosimo dao minimalno 600 metara visine.

Zatvaranje bočnih komora
(FOTO: Zatvaranje bočnih komora)

Kombinirani otkazi padobrana

Kada ste suočeni s više od jednog otkaza, riješite prvo line twist. Padobranom neće biti moguće upravljati dok Linetwist nije otklonjen. Ako niste sigurni dali možete otkloniti otkaze, naročito ako ste na visini od 600 metara ili ispod nje, odbacite glavni padobran i otvorite rezervu ili izravno otvorite rezervu (ovisno o visini).

Otvorena dva padobrana

Možete se naći suočeni sa dva potpuno napuhana padobrana. To se može dogoditi na nekoliko načina. Vaš automat se može aktivirati na cca. 300 metara dok vi normalno upravljate padobranom, možda ste prebrzo reagirali na oklijevanje pilot padobrančića a da pri tome niste odbacili glavni padobran, sistem za odbacivanje je zakazao prilikom odbacivanja itd. Ako se padobrani nisu otvorili u isto vrijeme, vjerojatno neće doći do zaplitanja jednog u drugi ali treba biti spreman na tu mogućnost.

Otvorena dva četvrtasta padobrana predstavlja vrlo ozbiljnu situaciju te treba postupiti na sljedeći način.

Biplane

Ako su padobrani otvoreni jedan iza drugog i lete u istom smjeru (biplane), ne odbacujte padobran. Nježno upravljajte komandama prednjeg padobrana (obično glavni) ili ostavite komande zablokirane i upravljate zadnjim slobodnim krajevima. Komande na rezervi (padobranu koji je iza) ostavite zablokirane – nikako ih ne odblokiravajte. Na slijetanju ne kočite.

Biplane
(FOTO: Biplane)

Side by side

Ako padobrani lete jedan kraj drugog (side by side), nježno upravljajte komandama glavnog padobrana do mjesta za sigurno prizemljenje, komande na rezervi ostavite zablokirane. Pošto je površina s kojom prizemljujete skoro duplo veća a vaša je težina ostala ista, kočenje prilikom prizemljenja nije potrebno. Kočenje može samo pogoršati situaciju pogotovo na maloj visini.

Side by Side
(FOTO: Side by Side)

Downplane

Ako padobrani lete razdvojeno i bočno od vas (Downplane), odbacite glavni padobran.

Downplane malfunction
(FOTO: Downplane - dva otvorena padobrana)

Zapetljavanje padobrana

Tijekom skoka može doći do upetljavanja padobrana u padobran. Bilo da se radi o zapetljavanju glavnog padobrana u rezervu ili rezervnog padobrana u glavni padobran.
Jedan je od najgorih scenarija koji se može dogoditi i ne postoji određena procedura za ovu situaciju osim da do kraja pokušavate napuhati što više padobranskog platna iznad sebe. Povlačenjem upetljanog padobrana moguće je dati priliku dominantnijem padobranu da se pravilnije otvori.

Budite spremni na PLF i pokušajte navigirati na čistu površinu za prizemljenje.

Sudari padobrana

Zamislimo situaciju gdje se vaš padobran upravo pravilno otvori i krećete odblokirati komande kada iznenada, pogledate naprijed i ugledate drugi padobran koji ide ravno na vas. Što ćete učiniti? Ako se sudar može izbjeći skretanjem desno ili lijevo, uvijek izaberite desno, kao u prometu. Pravilo skretanje desno je univerzalno u svim vrstama navigacija. Ukoliko se sudar ne može izbjegnuti, raširite ruke i noge da biste apsorbirali udar na što većoj površini tijela.

Izgledno je da će rašireni položaj tijela omogućiti da odskočite preko konopaca i padobrana s kojim ste se sudarili. Možda ćete biti ozlijeđeni ali ćete biti živi. Iznimno je važno izbjegnuti direktni sudar tijelima s drugim padobrancem. Ukoliko se nađete u situaciji gdje ste zapetljani sa drugim padobranom, generalno je pravilo da padobranac koji je niži ima prvi pravo izvesti prinudni postupak. Komunicirajte jedan s drugim dajući do znanja drugome što čete učiniti. Izvršite postupak dok imate vremena i visine učiniti to sigurno. Većina sudara padobranima se događa u fazi prizemljenja, gdje preveliki broj ljudi pokušava prizemljiti na malu površinu u isto vrijeme. Budnost pri upravljanju padobranom i izbor područja gdje nema puno padobranaca može pomoći za izbjegavanje sudara padobranima. Ako ipak završite zapetljani sa drugim padobranom, na visini premaloj za odbacivanje (manje od 200 metara), otvorite rezervu jer želite imati što više materijala iznad vas i pripremite se za tvrdi doskok.

Sudar padobranima
Sudar padobranima
(FOTO: Sudari padobranima)

VIDEO: Primjeri nesreća

Primjetili ste grešku? Predložite ispravku.

Iduće lekcije

Padobranstvo.com - Prvi Hrvatski portal o padobranstvu

Padobranstvo.com je prvi i za sada jedini Hrvatski padobranski portal koji je posvećen promicanju i popularizaciji padobranstva kao rekreacije, sporta i životne terapije. Kroz rad portala pokušat ćemo obraditi širok raspon tema koje će biti korisne osobama koje se žele uključiti u ovaj čudesan sport i aktivnost, ali i prenijeti bogate informacije koje će koristiti osobama koje su se već uključile u bavljenje padobranstvom na njihovom putu prema iskusnim padobranskim profesionalcima.

Vrlo rado ćemo surađivati sa svim zainteresiranim stranama koje se žele uključiti u rad portala te pozivamo na suradnju sve iskusne padobrance, Instruktore padobranstva, trenere, padobrance učenike i početnike, druge medije zainteresirane za padobranski način života ili i one koji tek razmišljaju o prvim padobranskim koracima.

Portal je namijenjen i svim padobranskim klubovima u Hrvatskoj te vas pozivamo da nam pošaljete svoje tekstove, informacije, radove, postignuća, aktivnosti, najave i sportske rezultate s natjecanja koje ćemo rado i ažurno objaviti