Sorry, your browser does not support JavaScript!

PORTAL O PADOBRANSTVU | 19.06.2024

Datum objave: 28.01.2021.

Cutaway - Reserve

Postupak odbacivanja padobrana i otvaranja rezerve

odbacivanje-padobrana-otvaranje-rezerve

Otkazi padobrana nisu česti no kao i sa svim mehaničkim napravama poput padobrana, mogu i povremeno nastaju. Prvo, važno je naučiti i prepoznati kako izgleda koji otkaz padobrana. Drugo, morate znati pravilnu proceduru za svaki otkaz i brzo djelovati. U situacijama pri otkazu padobrana možete doživjeti određene psihološke poteškoće poput tunelskog vida, deformiranu percepciju o proteku vremena, gubitak svjesnosti o visini, gubitak opipa u rukama, ili psihičku blokadu i paniku. Dokazano najbolja metoda je redovito ponavljanje prinudnih postupaka za svaku situaciju koja može nastati te time razvijanje brze i refleksne reakcije na njih.

Vježbaj – vizualiziraj - ponovi

Odbacivanje padobrana

Prije nego opišemo sve otkaze koji se mogu dogoditi na glavnom padobranu, važno je objasniti postupak odbacivanja glavnog padobrana i otvaranja rezerve (odvajanje padobrana od sistema).

Odbacivanje padobrana je postupak odvajanja glavnog padobrana od sistema veza prije otvaranja rezervnog padobrana. Svrha odbacivanja glavnog padobrana je da otvaranjem rezervnog padobrana ne dođe do uplitanja rezervnog padobrana u glavni.

Odbacivanje se izvodi na sljedeći način: raširite noge i gurnite ih nazad što više možete, savinite koljena pod 45 stupnjeva, izvinite leđa i bokove, glavu gurnite nazad (isto kao i Neutralni položaj), no pogledom lociramo ručice za odbacivanje glavnog i otvaranje rezervnog padobrana. Pri odvajanju od glavnog padobrana na trenutak ćemo se ponovno naći u padu gdje će navedeni položaj omogućiti stabilnost. Povlačenjem ručice rezervnog padobrana, rezerva se otvara.

Položaj tijela prilikom odvoja je vrlo važan. Ako ne padate pravilno, može doći do zapletanja u rezervni padobran i/ili konopce rezervnog padobrana. Čak i u dobrom položaju tijela, odbacivanje od rotirajućeg padobrana može vas odbaciti u nestabilan položaj i prevrtanje te linetwist.

Postupak otvaranja u dva koraka – (Two Action System – TAS)

Ovakav sistem ima dvije ručice. Povlačenjem ručice za odbacivanje, locirane na prednjoj, desnoj strani sistema ispod grudnog obuhvata, odbacujete glavni padobran (istodobno oslobađa oba slobodna kraja od sistema). Te nakon toga povlačite ručicu za otvaranje rezervnog padobrana koja se nalazi sa prednje lijeve strane ispod grudnog obuhvata.

Otkazi padobrana dijele se na brze i spore otkaze, te djelomične i potpune

Brzi otkazi padobrana su oni kod kojih ne dolazi do bitnog smanjenja brzine padobranca u slobodnom padu te time i zahtijevaju puno bržu reakciju i kraće vrijeme za izvršavanje postupka. U brzim otkazima u većini slučajeva  padobran nije izašao iz ranca ili je izašao samo dio padobrana koji ne utječe bitno na smanjivanje brzine.

Spori otkazi padobrana su oni kod kojih je vertikalna brzina padobranca bitno smanjena u odnosu na brzinu slobodnog pada. Kod sporih otkaza raspoloživo vrijeme je nešto veće, ali to ne znači da je vrijeme element koji se može zanemariti.

Potpuni otkaz padobrana - Odnosi se na situaciju kada ništa nije izašlo iz ranca. U ovakvoj situaciji ne gubite dragocjeno vrijeme nego direktno povlačite ručicu za otvaranje rezervnog padobrana.

 • Neutralni položaj, POGLEDAJ prema ručici rezervnog padobrana
 • UHVATI ručicu rezervnog padobrana sa obadvije ruke
 • POVUCI ručicu sa obadvije ruke.

Djelomični otkaz padobrana – padobran je vani ali nije ispravan ili upravljiv Postoje dva načina učenja, kako se izvodi odbacivanje i povlačenje rezerve. Opisat ćemo oba.

NAČIN 1:

 • Izvini se u Neutralni položaj i postavi noge što više nazad savinute pod 45 stupnjeva
 • POGLEDAJ ručicu za odbacivanje glavnog padobrana zadržavajući neutralan izvinuti položaj. Neutralni položaj će spriječiti da napravite kolut naprijed ili nazad prilikom odbacivanja.
 • UHVATI ručicu za odbacivanje gl. padobrana sa obadvije ruke
 • POGLEDAJ ručicu za otvaranje rezerve prije nego odbacite gl. padobran
 • POVUCI ručicu za odbacivanje gl. padobrana i nastavite gledati ručicu rezerve
 • UHVATI ručicu rezerve s obadvije ruke i držite neutralan položaj
 • POVUCI ručicu rezerve
 • IZVINI SE
 • PROVJERI preko ramena dali je padobrančić u struji zraka
 • PROVJERI rezervni padobran, orijentiraj se i pripremi za prizemljenje

Napomena: na svim učeničkim padobranima i velikom broju sportskih nalazi se RSL (reserve static line). RSL je traka sa jedne strane pričvršćena za jedan ili oba Slobodna kraja na nekim sistemima, a sa druge na kabal odnosno pin rezervnog padobrana. Dizajniran je da izvuče pin rezervnog padobrana dok se udaljavate od odbačenog glavnog padobrana te omogući rezervnom padobranu da se automatski otvori nakon odbacivanja. RSL se može otkopčati, odnosno skinut ukoliko je potrebno.

Moguće je da kada izvršite odbacivanje padobran sa obije ruke na ručici za odbacivanje, doživite trenutak dezorijentacije i nestabilnosti. Cijelo vrijeme biste trebali gledati u ručicu za otvaranje rezerve jer još uvijek morate obim rukama uhvatiti i povući ručicu rezerve bez obzira u kojem se položaju nalazili. Ručica, odnosno lokacija ručice se prilikom tog pokreta može pomaknuti u odnosu gdje je bila dok ste još bili spojeni za glavni padobran te može proći još koja sekunda dok ne uhvatite ručicu rezerve.

Zbog toga postoji i drugi način učenja izvođenja odbacivanja pri kojoj čete ukoliko vršite odbacivanje desnom rukom uhvatiti ručicu za odbacivanje a lijevom ručicu za otvaranje rezerve. U ovom slučaju neće biti gubitka vremena koje se troši na traženje ručice rezerve nakon što ste s obadvije ruke odbacili glavni padobran.

NAČIN 2:

 • Izvini se u Neutralni položaj i postavi noge što više nazad savinute pod 45 stupnjeva
 • POGLEDAJ ručicu za odbacivanje glavnog padobrana zadržavajući neutralan izvinuti položaj. Neutralni položaj će spriječiti da napravite kolut naprijed prilikom odbacivanja.
 • UHVATI ručicu za odbacivanje svojom desnom rukom
 • POGLEDAJ ručicu za otvaranje rezervnog padobrana
 • UHVATI ručicu za otvaranje rezervnog padobrana
 • ODLJEPI i POVUCI ručicu za odbacivanje glavnog padobrana
 • odmah nakon što ste odbacili glavni padobran lijevom rukom ODLJEPI i POVUCI ručicu za otvaranje rezervnog padobrana
 • IZVINI SE
 • PROVJERI preko ramena dali je padobrančić u struji zraka
 • PROVJERI rezervni padobran, orijentiraj se i pripremi za prizemljenje

Na ovaj način nema traženja ručice rezervnog padobrana nakon što ste odbacili glavni. Ovaj način vam može uštedjeti sekunde dragocjenog vremena.

NAPOMENA: Iako ste opremljeni RSL-om, nikada se ne oslanjajte na RSL. Uvijek povucite i ručicu za otvaranje rezervnog padobrana nakon što ste odbacili glavni.

Odbacivanje glavnog padobrana i otvaranje rezervnog
(FOTO: Izvini se u Neutralni položaj i postavi noge što više nazad savinute pod 45 stupnjeva. POGLEDAJ ručicu za odbacivanje glavnog padobrana zadržavajući neutralan izvinuti položaj)

Odbacivanje glavnog padobrana i otvaranje rezervnog
(FOTO: UHVATI ručicu za odbacivanje svojom desnom rukom. POGLEDAJ ručicu za otvaranje rezervnog padobrana.)

Odbacivanje glavnog padobrana i otvaranje rezervnog
(FOTO: UHVATI ručicu za otvaranje rezervnog padobrana. ODLJEPI i POVUCI ručicu za odbacivanje glavnog padobrana.)

Odbacivanje glavnog padobrana i otvaranje rezervnog
(FOTO: odmah nakon što ste odbacili glavni padobran lijevom rukom ODLJEPI i POVUCI ručicu za otvaranje rezervnog padobrana. IZVINI SE. PROVJERI preko ramena dali je padobrančić u struji zraka. PROVJERI rezervni padobran, orijentiraj se i pripremi za prizemljenje.)

Pomicanje sistema veza i promjena lokacija ručica

Kada odbacite glavni padobran, vaš sistem veza će se pod manjim opterećenjem pomaknuti prema dolje pomičući sa sobom i lokaciju na kojoj je smještena ručica za otvaranje rezervnog padobrana. Iz toga razloga je važno stalno gledati ručicu rezervnog padobrana ukoliko je već ne držite pri odbacivanju glavnog padobrana.

Video postupka odbacivanja glavnog i otvaranja rezervnog padobrana (Eng. jezik)

Sada kada smo obradili odbacivanje, pogledajmo kada i gdje ih koristimo.

Primjetili ste grešku? Predložite ispravku.

Iduće lekcije

Padobranstvo.com - Prvi Hrvatski portal o padobranstvu

Padobranstvo.com je prvi i za sada jedini Hrvatski padobranski portal koji je posvećen promicanju i popularizaciji padobranstva kao rekreacije, sporta i životne terapije. Kroz rad portala pokušat ćemo obraditi širok raspon tema koje će biti korisne osobama koje se žele uključiti u ovaj čudesan sport i aktivnost, ali i prenijeti bogate informacije koje će koristiti osobama koje su se već uključile u bavljenje padobranstvom na njihovom putu prema iskusnim padobranskim profesionalcima.

Vrlo rado ćemo surađivati sa svim zainteresiranim stranama koje se žele uključiti u rad portala te pozivamo na suradnju sve iskusne padobrance, Instruktore padobranstva, trenere, padobrance učenike i početnike, druge medije zainteresirane za padobranski način života ili i one koji tek razmišljaju o prvim padobranskim koracima.

Portal je namijenjen i svim padobranskim klubovima u Hrvatskoj te vas pozivamo da nam pošaljete svoje tekstove, informacije, radove, postignuća, aktivnosti, najave i sportske rezultate s natjecanja koje ćemo rado i ažurno objaviti