Sorry, your browser does not support JavaScript!

PORTAL O PADOBRANSTVU | 16.04.2024

Datum objave: 28.01.2021.

Provjera kupole i obrazac za prizemljenje

Rad padobranca pod kupolom padobrana

prizemljenje2

Rad padobranca pod padobranom možemo podijeliti u nekoliko cjelina od otvaranja padobrana do prizemljenja:

  • Brza orjentacija
  • Rutinska kontrola otvorenog padobrana.
  • Detaljna orijentacija u odnosu na mjesto prizemljenja te na druge padobrance u zraku.
  • Obrazac prizemljenja – planiranje i izvedba
  • Izvođenje vježbi pod kupolom do sigurne visine

Brza orijentacija

Brza orijentacija koju  možemo započeti još dok je padobran u procesu napuhivanja. Orjentacija u odnosu na mjesto doskoka i na ostale sudionike u zraku. Izbjegavanje sudara s drugim padobrancima. U potrebi za hitnim skretanjem, padobran možemo skrenuti vrlo brzo povlačenjem slobodnog kraja sa strane u koju želimo skrenuti! Dio brze orijentacije može biti i okretanje u smjer vjetra naročito tijekom skokova po jačem vjetru što može spriječiti da ne završimo izvan planiranog mjesta doskoka.

Rutinska kontrola otvorenog padobrana

Jednom kada je padobran otvoren prolazimo kroz rutinski pregled padobrana. Provjera se odnosi na sljedeće osobine otvorenog padobrana koje moraju biti zadovoljene: veličina, oblik, pravac, maramica, konopci, komande, kočenje, skretanje.

Potpuno napuhan, pravilnog oblika, bez oštečenja: provjerite da je padobrana pravilno napuhan, da nije deformiran, da nije poderan. Padobran treba biti četvrtastog oblika, potpuno raširen i napunjenih komora.

Pravac: izaberite orijentacijsku točku na zemlji te utvrdite da li padobran leti u pravcu odnosno da ne skreće.

Maramica - Slajder: mora biti spušten skroz do mjesta gdje su konopci spojeni na slobodne krajeve.

Konopci: provjeriti konopce da nisu puknuti te da je padobran bez line twista te da na konopcima ne postoje lažni čvorovi koji mogu prouzročiti nekontrolirano skretanje padobrana.

Komande: kada ste napravili prethodne provjere odblokirajte komande koje se nalaze na zadnjim slobodnim krajevima.

Provjera upravljivosti - Kočenje: izvedite dva 100 %, umjereno brza kočenja. Imajte na umu da nakon popuštanja komandi natrag na 0% kočenja, padobran ubrzaje i ponire (cca. 5 -7 sekundi).

Provjera upravljivosti - Skretanje: Pogledajte lijevo i dolje te skrenite za 90 stupnjeva lijevo, pogledajte desno i dolje te skrenite za 90 stupnjeva desno. Prilikom skretanja padobran osim skretanja ubrzava i ponire te pojačano gubi visinu.

Detaljna orijentacija u odnosu na mjesto prizemljenja te na druge padobrance u zraku (sve do prizemljenja).

Nakon grube orijentacije i kontrole ispravnosti padobrana potrebno se je orijentirati te uočiti elemente koji su nam važni za planiranje prizemljenja i siguran let padobranom.

Mjesto za prizemljenje: važno je uočiti planirano mjesto za prizemljenje da bi znali gdje ćemo se zadržavati do ulaska u obrazac za prizemljenje te nalazimo li se u planiranoj zoni za zadržavanje. Iako se prilikom izbacivanja padobranaca pomno planira točno mjesto izbacivanja padobranaca, greške poput nesporazuma između vođe padobranaca i pilota, jak vjetar, greške GPS uređaja isl. se događaju stoga moramo reagirati na vrijeme i napraviti korekcije ako je potrebno. Cilj nam je dakako od trenutka otvaranja padobrana do ulaska u obrazac za prizemljenje zadržavati se u vjetar odnosno držati se između točke prizemljenja i smjera iz kojeg vjetar puše. Smjer vjetra utvrđujemo prije samog skoka ali ga i pratimo tijekom leta padobranom gledajući indikatore vjetra. Indikatori vjetra su postavljeni na aerodrom ali možemo koristiti i neka druge pokazatelje poput dima u daljini ali i poziciju l let ostalih padobranaca.

Ostali sudionici u zraku: Važno je biti svjestan da tijekom leta pod padobranom nismo sami u zraku. Oko nas se nalaze drugi padobranci ali to mogu biti i drugi sudionici poput zrakoplova, jedrilica, paraglidera isl. Prije svake radnje skretanja obavezno je pogledati u tu stranu i biti siguran da se u tom prostoru ne nalaze drugi sudionici koje bi mogli ugroziti.

VAŽNO: U slučaju da dva padobranca imaju pravac koji vodi do frontalnog sudara oba padobranca moraju istovremeno skrenuti padobranom u DESNU stranu. U slučaju da su vam u tom trenutku komande još uvijek blokirane, skretanje se može napraviti povlačenjem zadnjeg slobodnog kraja.

VAŽNO: padobranci iznad paze na padobrance ispod njih.

Obrazac za prizemljenje

Tijekom izvođenja padobranskih skokova, u jednom letu se obično nalazi više padobranaca a taj broj može biti i veći od 20 padobranaca po jednom zrakoplovu. Kada bi taj broj padobranaca letio bez pravila i predvidljivih radnji, rizik od padobranskih nesreća drastično bi se povećao.

Sva pravila koja imamo u padobranstvu osmišljena su da u najvećem mogućem broju smanje rizike koji su uključeni u padobranske operacije. Jedan od najvažnijih elemenata među njima je Obrazac za prizemljenje (eng. Landing Pattern).

Obrazac prizemljenja je unaprijed dogovoren, planiran i sistematski plan leta koji će nam  omogućiti predvidljiv let i najbolju preciznost pri prizemljenju. Također, omogućiti će ostalim sudionicima koji se nalaze u zraku da razumiju i predvide vaše manevre i plan leta.

Obrazac prizemljenja (pogledaj ilustraciju), sastoji se od nekoliko važnih dijelova odnosno koraka:

Zona slobodnog letenja (eng. Holding Area): odnosi se na područje gdje se zadržavate od odvoja iz zrakoplova do 300 metara visine. Zona zadržavanja nalazi se na području između cilja za prizemljenje i smjera iz kojeg dolazi vjetar. U ovom području izvodite radnje kao provjera ispravnosti padobrana, orijentacija, vježbe manevara kupolom, planiranje sljedećih točaka obrasca za prizemljenje. Prilikom slobodnog zadržavanja u zoni slobodnog letenja držite se u vjetar pazeći prilikom toga na druge sudionike u zraku.

Pravac niz vjetar (Downwind): Na 300 metara visine, uzimate pravac niz vjetar iz zone slobodnog letenja (eng. Downwind Leg) koji traje do visine od 200 metara. U ovom koraku obilazite dogovoreno mjesto za prizemljenje sa desne strane. Pazite na druge padobrance!

Pravac bočno (Baseleg):  Kada stignete na visinu od 200 metara skrećete sa padobranom u lijevu stranu za 90 stupnjeva (eng. Base Leg) te zauzimate pravac bočno na vjetar (eng. Cross Wind). U ovom pravcu ostajete do visine od 100 metara. Pazite na druge padobrance! U ovom stadiju nastojim ne letjeti iznad objekata na koje ne želimo prizemljiti.

Završni prilaz (Final): na visini od 100 metara radite završno skretanje od 90 stupnjeva u lijevu stranu te sada vaš pravac gleda ravno prema dogovorenom mjestu za prizemljenje (eng. Final Approach). Nakon ovog skretanja dopuštena su samo blaga ispravljanja pravca od cca. 30 stupnjeva koja služe za izbjegavanja potencijalnih prepreka na zemlji. Pazite na druge padobrance!

Obrazac za prizemljenje
(FOTO: Obrazac za prizemljenje - Landing Pattern)

Obrazac za prizemljenje
(FOTO: Obrazac za prizemljenje u jakom i slabom vjetru)

VAŽNO: Od ulaska u obrazac za prizemljenje ne letimo iznad ničega na što ne možemo prizemljiti sigurno!

Kroz sva tri koraka možete pratiti smjer vjetra na indikatorima na zemlji. Korisno je znati da što više skretanja radite, teže je znati kuda idete jer se horizontalna i vertikala brzina mijenjaju u skretanjima. Nekoliko blagih i sporih skretanja će biti mnogo korisnija nego puno brzih i oštrih.

Važno je zapamtit da je prvi prioritet prizemljiti sigurno, ne nužno na cilj. Možda ćete morati dijeliti područje za prizemljenje sa drugim padobrancima te u tom slučaju morate izbjegnut letenje ispred i blizu njih. Primjera radi, ukoliko se nalazite sa jedne strane cilja te vidite drugog padobranca sa druge strane, ostanite na svojoj strani umjesto da pokušavate prizemljiti na cilj. Važno je uvijek pogledati prije svakog skretanja te pretpostavite da vas drugi padobranci ne vide. Pravilo je da padobrani na nižoj visini uvijek imaju prvenstvo prolaza.

Izvođenje vježbi pod kupolom do sigurne visine

Vrijeme provedeno pod padobranom koristimo za upoznavanje padobrana odnosno reakciju padobrana na naše inpute. Plan vježbi dogovara se sa nastavnikom padobranstva prije odlaska na skok.

S vježbama možemo započeti jedino ako su kontrolirani i obavljeni svi ostali elementi gore navedeni: (1) Padobran pregledan te ispravno otvoren, (2) Svjesni smo drugih sudionika u zraku, (3) Orijentirani smo i znamo gdje se nalazimo u odnosu na vjetar i mjesto doskočišta, (4) Imamo isplanirani obrazac za prizemljenje.

 

Primjetili ste grešku? Predložite ispravku.

Iduće lekcije

Padobranstvo.com - Prvi Hrvatski portal o padobranstvu

Padobranstvo.com je prvi i za sada jedini Hrvatski padobranski portal koji je posvećen promicanju i popularizaciji padobranstva kao rekreacije, sporta i životne terapije. Kroz rad portala pokušat ćemo obraditi širok raspon tema koje će biti korisne osobama koje se žele uključiti u ovaj čudesan sport i aktivnost, ali i prenijeti bogate informacije koje će koristiti osobama koje su se već uključile u bavljenje padobranstvom na njihovom putu prema iskusnim padobranskim profesionalcima.

Vrlo rado ćemo surađivati sa svim zainteresiranim stranama koje se žele uključiti u rad portala te pozivamo na suradnju sve iskusne padobrance, Instruktore padobranstva, trenere, padobrance učenike i početnike, druge medije zainteresirane za padobranski način života ili i one koji tek razmišljaju o prvim padobranskim koracima.

Portal je namijenjen i svim padobranskim klubovima u Hrvatskoj te vas pozivamo da nam pošaljete svoje tekstove, informacije, radove, postignuća, aktivnosti, najave i sportske rezultate s natjecanja koje ćemo rado i ažurno objaviti