Sorry, your browser does not support JavaScript!

PORTAL O PADOBRANSTVU | 24.09.2023

Datum objave: 28.01.2021.

Kako se provjerava oprema?

Pregled padobranske opreme prije izvođenje skoka

Pregled padobranske opreme prije izvođenje skoka

Pregled opreme, već nakon kratkog bavljenja padobranstvo zahtjeva svega nekoliko sekundi. Taj pregled osigurava uklanjanje potencijalnih uzroka otkaza padobrana ili problema pri skoku padobranom koji se mogu pojaviti nepravilnim pakiranjem. Važno se svakako naučiti pravilnu procedure te ne preskakati provjeru opreme. Provjeru opreme obavezno je napraviti prije SVAKOG padobranskog skoka i odgovornost je svakog padobranca da ju napravi..

Provjera opreme je jednostavni proces u kojem koristite svoje oči i ruke da bi osigurali da su svi pristupačni dijelovi vaše opreme u pravilnom operativnom stanju.

Pregled padobranske opreme - Dio 1

Prije nego stavite svoj padobran na leđa, prije svakog pojedinog skoka, potrebno je provjeriti slijedeće:

 • Provjeriti da li je Automat za automatsko otvaranje (AAD) upaljen i da li pokazuje pravilnu vrijednost.
 • Pin rezervnog padobrana – pin mora barem do pola ili ¾  biti provučen kroz petljicu za zatvaranje rezervnog padobrana te biti pod pravilnim pritiskom. Opruga pilot padobranćića rezervnog padobrana ne smije imati „praznog hoda“. Ako je moguće, primiti ripcord rezervnog padobrana te provjeriti prolazi li bez zapinjanja kroz kućište kabla sve do ručice za otvaranje rezerve.
 • Pin glavnog padobrana – pin mora čvrsto i do kraja stajati provučen kroz petljicu za otvaranje glavnog padobrana. Paziti da je traka pilot padobrančića pravilno smještena. Pin pozicionirati prema rezervi ili vodoravno. Izbjegavati stavljati pin okrenut prema dolje jer može uzrokovati izvlačenje pina tijekom micanja u zrakoplovu.
 • Provjeriti Tri-Ring sustav – Provjeriti prolazi li samo srednji prsten kroz veliki prsten, mali prsten samo kroz srednji prsten te petljice slobodnog kraja samo kroz mali prsten. Provjerit da kablovi ručice za odbacivanje pravilno prolaze kroz kućište kablova i kroz petljice slobodnih krajeva. Tri-Ring sustav pravilno funkcionira samo ako je pravilno sastavljen.
 • Provjeriti tri operativne ručice – (1 )Provjeriti ručicu pilot padobrančića te može li se pilot padobrančić izvući iz svog džepa. (2) Provjeriti ručicu za odbacivanje te leži li u svom ležištu pravilno. (3) Provjeriti ručicu za otvaranje rezervnog padobrana te leži li u svom ležištu pravilno.
 • Provjeriti da li je pravilno spojen RSL (Reserve static line)
 • Imamo li visinomjer. Visinomjer nosimo na lijevoj ruci jer sa desnom aktiviramo otvaranje glavnog padobrana te time eliminiramo moguće uplitanje u traku padobrančića ili konopce. Također nam omogućava praćenje visine čak i kada smo desnom rukom već posegnuli prema ručici pilot padobrančića.
 • Imamo li odgovarajuću kacigu, naočale, odjeću i obuću.

Pregled padobranske opreme - Dio 2

Napravite ovu brzu provjeru odmah nakon stavljanja padobrana na leđa, prije ulaska u zrakoplov i neposredno prije skoka iz zrakoplova:

 • Provjeriti fizičkim dodirom da li se ručica za odbacivanje i ručica za otvaranje rezervnog padobrana nalaze sigurno pozicionirane na pravom mjestu i da li su dostupne.
 • Provjeriti da li je pilot-padobrančić na pravom mjestu te da li je ručica pilot-padobrančića izložena hvatanju.
 • Provjeriti da li su nožni obuhvati pravilno provedeni i odgovarajući zategnuti.
 • Provjeriti da li je grudni obuhvat pravilno proveden i odgovarajući zategnut.
 • Provjeriti da li je visinomjer pravilno postavljen. Na tlu na nulu a u zrakoplovu možete provjeriti uspoređivanjem s drugim padobrancima). Visinomjer na lijevoj ruci.
 • Po potrebi ponoviti provjeru pinova, Tri-ringa i RSL-a neposredno prije skoka.

Koliko provjera je potrebno?

Prije svakog padobranskog skoka potrebno je napraviti tri zasebna pregleda padobrana. Prije stavljanja opreme, prije ulaska u zrakoplov i neposredno prije skoka. Tijekom padobranske obuke pregled opreme će biti zaduženje vašeg nastavnika padobranstva. No, već nakon prvih samostalnih skokova od vas se očekuje da aktivno sudjelujete u pregledu iste te da nakon dobivanja dozvole imate kompletno znanje dijelova opreme koje je potrebno te i kako pregledati prije odlaska na padobranski skok.

Postoji dobar sistem lakšeg memoriziranja potrebnih provjera i zove se „Check of three + pin check + AAD“ ili provjera trojke, pinova i automata:

 • 3 operativne ručice – Ručica za otvaranje, odbacivanje i otvaranje rezerve
 • 3 Ring sistem + RSL
 • 3 obuhvata – 2 nožna i jedan prsni
 • Provjera pinova i automata
 • AAD

provjera padobranske opreme
(FOTO: Provjera 3-Ring sistema)
Provjera RSL-a
(FOTO: Provjera RSL sistema)
Provjera ručice za odbacivanje glavnog padobrana
(FOTO: Provjera ručice za odbacivanje glavnog padobrana)
Provjera rućice za otvaranje rezervnog padobrana
(FOTO: Provjera rućice za otvaranje rezervnog padobrana)

Ručica pilot padobrančića
(FOTO: Ručica pilot padobrančića)

Provjera nožnih obuhvata
(FOTO: Provjera nožnih obuhvata)

Provjera grudnog obuhvata
(FOTO: Provjera grudnog obuhvata)

Provjera pina glavnog padobrana
(FOTO: Provjera pina glavnog padobrana)

Provjera pina rezervnog padobrana i RSL-a
(FOTO: Provjera pina rezervnog padobrana i RSL-a)

Provjera Automata - AAD-a
(FOTO: Provjera Automata - AAD-a)

Primjetili ste grešku? Predložite ispravku.

Iduće lekcije

Padobranstvo.com - Prvi Hrvatski portal o padobranstvu

Padobranstvo.com je prvi i za sada jedini Hrvatski padobranski portal koji je posvećen promicanju i popularizaciji padobranstva kao rekreacije, sporta i životne terapije. Kroz rad portala pokušat ćemo obraditi širok raspon tema koje će biti korisne osobama koje se žele uključiti u ovaj čudesan sport i aktivnost, ali i prenijeti bogate informacije koje će koristiti osobama koje su se već uključile u bavljenje padobranstvom na njihovom putu prema iskusnim padobranskim profesionalcima.

Vrlo rado ćemo surađivati sa svim zainteresiranim stranama koje se žele uključiti u rad portala te pozivamo na suradnju sve iskusne padobrance, Instruktore padobranstva, trenere, padobrance učenike i početnike, druge medije zainteresirane za padobranski način života ili i one koji tek razmišljaju o prvim padobranskim koracima.

Portal je namijenjen i svim padobranskim klubovima u Hrvatskoj te vas pozivamo da nam pošaljete svoje tekstove, informacije, radove, postignuća, aktivnosti, najave i sportske rezultate s natjecanja koje ćemo rado i ažurno objaviti