Sorry, your browser does not support JavaScript!

PORTAL O PADOBRANSTVU | 19.06.2024

Datum objave: 28.01.2021.

Otpor i slobodan pad

Otpor tijela padobranca u slobodnome padu,

otpor-zraka-padobranca-u-slobodnom-padu

Što označava i koji su utjecaji otpora zraka u padobranstvu?  Dok padobranac propada kroz zrak susreće se sa silom otpora zraka a jačina otpora zraka ovisi o dva čimbenika:

Brzina padobranca u slobodnom padu:

Nakon iskoka iz zrakoplova, padobranac sve više ubrzava svakom sekundom. Povećanje brzine slobodnog pada prati i povećanje otpora zraka. U tome trenutku sila otpora zraka suprotstavlja se sili gravitacije. Kako padobranac postiže sve veću brzinu tako se i snaga otpora zraka povećava sve dok se ne izjednači sa silom gravitacije. U trenutku kada se izjednače sila otpora zraka i sila gravitacije tijelo padobranca više neće ubrzavati. Padobranci tu ujednačenu brzinu nazivaju Terminalna brzina (Terminal Velocity). Obično nastaje između 10-te i 12-te sekunde slobodnog pada.

Površina presjeka padobranca

Padobranac u položaju raširenog orla nailazi na veći otpor zraka od padobranca koji zauzme položaj izvinutog tijela (Neutral, Belly, Box position) ili koji pada prvo nogama ili na glavu (Stand, Head down). Veća površina presjeka padobranca u položaju raširenog orla dovodi do većeg otpora zraka i tendencije postizanja manje terminalne brzine. Važnost područja presjeka u padobranstvu također se primjećuje i  uporabom padobrana.

Otvoreni padobran povećava površinu presjeka padobranca i time povećava količinu otpora zraka s kojim se susreće. Jednom kada se padobran otvori, zračni otpor nadvlada silaznu silu gravitacije.

Otvaranjem padobrana nastaje sila otpora zraka koja je znatno veća od sile gravitacije što za uzrok ima ponovno usporavanja padobranca kako se padobran napuhuje odnosno kako se sila otpora zraka i sila gravitacije izjednačavaju.

Primjetili ste grešku? Predložite ispravku.

Iduće lekcije

Padobranstvo.com - Prvi Hrvatski portal o padobranstvu

Padobranstvo.com je prvi i za sada jedini Hrvatski padobranski portal koji je posvećen promicanju i popularizaciji padobranstva kao rekreacije, sporta i životne terapije. Kroz rad portala pokušat ćemo obraditi širok raspon tema koje će biti korisne osobama koje se žele uključiti u ovaj čudesan sport i aktivnost, ali i prenijeti bogate informacije koje će koristiti osobama koje su se već uključile u bavljenje padobranstvom na njihovom putu prema iskusnim padobranskim profesionalcima.

Vrlo rado ćemo surađivati sa svim zainteresiranim stranama koje se žele uključiti u rad portala te pozivamo na suradnju sve iskusne padobrance, Instruktore padobranstva, trenere, padobrance učenike i početnike, druge medije zainteresirane za padobranski način života ili i one koji tek razmišljaju o prvim padobranskim koracima.

Portal je namijenjen i svim padobranskim klubovima u Hrvatskoj te vas pozivamo da nam pošaljete svoje tekstove, informacije, radove, postignuća, aktivnosti, najave i sportske rezultate s natjecanja koje ćemo rado i ažurno objaviti