Sorry, your browser does not support JavaScript!

PORTAL O PADOBRANSTVU | 19.06.2024

Datum objave: 28.01.2021.

Karakteristike učeničkog padobrana

Padobrani za osposobljavanje ili učenički padobrani

Sonic padobran za osposobljavanje

Upisom u školu padobranstva i prolaženjem kroz teoretsku i praktičnu obuku naučiti ćete puno o svojoj opremi, odnosno padobranima koji ćete koristiti. Sve dok ne položite sve ispite i vježbe obuke, te dok vam nije izdana padobranska dozvola, podrazumijeva se da ste učenik padobranac te ćete stoga koristiti padobran za osposobljavanje učenika padobranaca.

Sam princip funkcioniranja padobrana za osposobljavanje je isti kao i kod sportskog padobrana no u mnogočemu se razlikuju. Primjer razlika su materijali od kojih se izrađuju, veličina opreme (krila i samog ranca sa sustavom veza), performansi i karakteristika leta i opreme.

Karakteristike padobrana za osposobljavanja su slijedeće:

Veća površina krila

Veća površina krila će za rezultat imati i manje opterećenje padobrana (engl. wing loading) što rezultira sporijim propadanjem, manjom horizontalnom brzinom i manjim dinamičkim udarom prilikom prizemljenja.

Načini aktiviranja otvaranja padobrana

Padobrani za osposobljavanje osim sustava za otvaranje padobrana „na slobodno“, opremljeni su i sustavom za prinudno aktiviranje otvaranja padobrana - na gurtnu.

Gurtna ili static line
(FOTO: Otvaranje padobrana na prinudni način - gurtna (engl. staticline))

Otvaranje padobrana

Padobrani za osposobljavanje konstruirani su da se predvidljivo, mekano i sporo otvaraju.

Reakcija na komande

Padobrani za osposobljavanje imaju sporiju reakciju na komande padobranca, a time i bolju predvidljivost i veće opraštanje grešaka prilikom upravljanja padobranom.

Obavezna instalacija AAD-a

Padobrani za osposobljavanje obavezno su opremljeni uređajem za automatsko aktiviranje rezervnog padobrana (engl. AAD - automatic activation device).

AAD

Lom uzgona (engl. stall point)

Školski padobrani imaju jako nisku točku prevlačenja (engl. stall point) što je prikladno za učenike padobrance. Takav padobran "oprašta greške" i lagano ih je za ispraviti.

Prizemljenje

Padobrani za osposobljavanje dizajnirani su s pretpostavkom pogrešaka koje učenici padobranci mogu učiniti prilikom padobranske obuke. Stoga, komande imaju dugačak hod koji će pružiti  samopouzdanje čak i onda kada kočenje (engl. flare, fleranje) nije dobro tempirano.

NAPOMENA: Vrlo je važno u potpunosti upoznati opremu s kojom ćete izvoditi svoje padobranske skokove. Stoga na svojoj padobranskoj obuci obratite veliku pažnju kada je tema oprema te, ukoliko je potrebno, tražite dodatna pojašnjenja od svog nastavnika.

Primjer karakteristika školskog padobrana (Mars)

Sistem Veza: Mars, Real-X - student
Glavni padobran Mars, M 291
Rezervni padobran Mars, WP-210
AAD Mars, M2 multi
Površina pilot padobrančića 0.55 ㎡
Dimenzije gl. padobrana 8.28 x 3.26 m
Površina gl. padobrana 27.01 ㎡ (291 sqf)
Broj duplih komora 9
Težina gl. padobrana max. 5.6 kg
Brzina spuštanja pri težini od 100 kg ovisno o stupnju kočenja 3 - 5.5 m/s
Finesa (Gliding ratio) 2.5 - 3:1
Vrijeme potrebno za zaokret od 360° 5 - 8 s
Brzina padobrana pri 100 kg opterećenja max 12 m/s, (43 km/h), (23 kt), (26.8 mp/h)

 

 

 

Primjetili ste grešku? Predložite ispravku.

Iduće lekcije

Padobranstvo.com - Prvi Hrvatski portal o padobranstvu

Padobranstvo.com je prvi i za sada jedini Hrvatski padobranski portal koji je posvećen promicanju i popularizaciji padobranstva kao rekreacije, sporta i životne terapije. Kroz rad portala pokušat ćemo obraditi širok raspon tema koje će biti korisne osobama koje se žele uključiti u ovaj čudesan sport i aktivnost, ali i prenijeti bogate informacije koje će koristiti osobama koje su se već uključile u bavljenje padobranstvom na njihovom putu prema iskusnim padobranskim profesionalcima.

Vrlo rado ćemo surađivati sa svim zainteresiranim stranama koje se žele uključiti u rad portala te pozivamo na suradnju sve iskusne padobrance, Instruktore padobranstva, trenere, padobrance učenike i početnike, druge medije zainteresirane za padobranski način života ili i one koji tek razmišljaju o prvim padobranskim koracima.

Portal je namijenjen i svim padobranskim klubovima u Hrvatskoj te vas pozivamo da nam pošaljete svoje tekstove, informacije, radove, postignuća, aktivnosti, najave i sportske rezultate s natjecanja koje ćemo rado i ažurno objaviti