Sorry, your browser does not support JavaScript!

PORTAL O PADOBRANSTVU | 16.04.2024

Datum objave: 30.03.2022.

Objava CCAA

Radionica: Zrakoplovne priredbe – praktični savjeti za organizatore i sudionike

logo-CCAA

Pozivamo vas na radionicu u organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo na temu Zrakoplovne priredbe – praktični savjeti za organizatore i sudionike.

Radionica je namijenjena organizatorima svih vrsta zrakoplovnih priredbi, izvanaerodromskih skokova padobranom, natjecanja, kao i svim sudionicima, padobrancima, pilotima aviona, helikoptera, jedrilica, motornih zmajeva, parajedrilica, ovjesnih jedrilica, padobrana s pogonom. 

Radionica će se održati u srijedu 30. ožujka 2022. s početkom u 18.30 sati

Vrijeme

Tema

18.30 – 18.40

Uvod u radionicu

18.40– 20.00

Praktični savjeti za organizatore i sudionike zrakoplovnih priredbi i rasprava

Napomene: 

Za sudjelovanje na radionici obvezana je prijava na mail: dario.tomasic@ccaa.hr najkasnije do 29.ožujka 2022. godine.

 U svrhu kvalitetnijeg sudjelovanja i vašu pripremu za radionicu materijale možete preuzeti na linkovima:

http://www.ccaa.hr/file/1221c35e0ab74940af8454e3c3d5ec398455

http://www.ccaa.hr/file/12228187b774e6febae1dd8bc20e550ff433

 Kako bi pravovremeno mogli odgovoriti na sva vaša pitanja i komentare o primjenjivim propisima, naputcima i stečenom iskustvu, a u svrhu podizanja kvalitete same radionice, molimo da ista unaprijed pošaljete na e-mail dario.tomasic@ccaa.hr.

Link za pristup radionici:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzc0NTU2NGEtNTJiNC00NzY4LTlhNzMtMDZkZjkwZDMwODAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2221318db9-25ca-4ad3-be9e-3a031736becb%22%2c%22Oid%22%3a%22da09cd5e-cd8e-4297-b09c-4f11a25f17af%22%7d

UPUTE ZA PRISTUP:

  • potrebna je prethodna instalacija aplikacije MS Teams ako se pristupa putem mobitela 
  • 10 minuta prije početka otvoriti link 
  • pričekati potvrdu pristupa 

UPUTE ZA KOMENTIRANJE I POSTAVLJANJE PITANJA NA RADIONICI:

  • putem aplikacije MS Teams „podići ruku“ i pričekati za riječ 
  • nakon komentara obavezno „spustiti ruku“ ili, 
  • putem aplikacije MS Teams upisati komentar i pričekati odgovor 

 

 

Link na orginalnu objavu

Primjetili ste grešku? Predložite ispravku.

Zadnje vijesti iz iste kategorije

Padobranstvo.com - Prvi Hrvatski portal o padobranstvu

Padobranstvo.com je prvi i za sada jedini Hrvatski padobranski portal koji je posvećen promicanju i popularizaciji padobranstva kao rekreacije, sporta i životne terapije. Kroz rad portala pokušat ćemo obraditi širok raspon tema koje će biti korisne osobama koje se žele uključiti u ovaj čudesan sport i aktivnost, ali i prenijeti bogate informacije koje će koristiti osobama koje su se već uključile u bavljenje padobranstvom na njihovom putu prema iskusnim padobranskim profesionalcima.

Vrlo rado ćemo surađivati sa svim zainteresiranim stranama koje se žele uključiti u rad portala te pozivamo na suradnju sve iskusne padobrance, Instruktore padobranstva, trenere, padobrance učenike i početnike, druge medije zainteresirane za padobranski način života ili i one koji tek razmišljaju o prvim padobranskim koracima.

Portal je namijenjen i svim padobranskim klubovima u Hrvatskoj te vas pozivamo da nam pošaljete svoje tekstove, informacije, radove, postignuća, aktivnosti, najave i sportske rezultate s natjecanja koje ćemo rado i ažurno objaviti