Sorry, your browser does not support JavaScript!

PORTAL O PADOBRANSTVU | 24.09.2023

Datum objave: 18.12.2021.

Važnost tandem skoka pri osposobljavanju učenika

Tandem skok padobranom – samo zabava ili način školovanja?

tandem-skok-obuka-padobranstva

Opće je prihvaćeno među padobrancima kada se priča o tandem skoku tj. tandem skakaču, da se radi o osobi koja je došla isprobati osjećaj koji pruža skok padobranom iz zrakoplova i uzbuđenje slobodnog pada, a kojemu smo se većina gledajući popularne filmove i YouTube uratke divili i obećali da ćemo to jednom probati. No tandem skok uz navedeno ima još jednu drugačiju svrhu te je moćan alat u osposobljavanju novih padobranaca.

Prvi tandem skok izveden je još davne 1983. godine i izveo ga je izumitelj tandem padobrana Ted Strong (Strong Enterprises). Nedugo nakon toga Bill Booth, osnivač UPT-a (United Parachute Technologies) a koji je danas najrasprostranjeniji i najpoznatiji proizvođač tandem opreme , uspijeva dobiti odobrenje FAA-a (Federal Aviation Administration) da se tandem skokovi koriste u svrhu osposobljavanja padobranaca koje se u mnogim organizacijama a od kojih je najpoznatija USPA (United States Parachute Association), koristi svakodnevno do današnjeg dana.

Značajke koje donose tandem skokovi u osposobljavanju padobranaca

Padobranstvo nije za svakoga

Iako se na prvi pogled ovo čini malo oštro, istina je da nije svatko za padobranstvo (samostalno), isto kao što nije svatko nadaren za muziku, matematiku, autu-moto utrke, ples, atletiku, itd. Tandem skok padobranom savršeni je način Vam osobno ali i Tandem instruktoru koji će vas voditi na skok, da zaključite koliko vam se ovo iskustvo sviđa te želite li i trebate li se zaista baviti padobranstvom i to sve prije nego upišete tečaj padobranstva, obavite liječnički pregled potreban za bavljenje padobranstvom te prođete temeljnu zemaljsku padobransku obuku.

Ne postoji tandem instruktor a da nije tek novo licenciran, da se nije susreo s tandem putnikom koji je napravio upravo suprotno od onoga u što je bio upućen prilikom brifinga prije odlaska na tandem skok. Odstupanje od pravilnog izvođenja vježbi, pravilnog položaja tijela, nogu i ruku, provjeravanja visine, otvaranje padobrana,  znanja prinudnih postupaka i sl., može bitno utjecati na sigurnost u padobranstvu.

Isto kako se neplanirane stvari i loša izvedba zadanih radnji može dogoditi tandem putniku na njegovom skoku tako se isto može dogoditi i učeniku padobrancu koji nikada prije nije skakao padobranom, na njegovim prvim samostalnim skokovima. Bez obzira koliko dobru obuku na zemlji učenik padobranac imao, bilježeni su mnogi slučajevi u cijelom svijetu kada su učenici padobranci doživjeli potpunu blokadu uma i reakcije potrebne u ovakvoj vrsti sporta.

Provjera pravilnosti izvođenja slobodnog pada

Tijekom tandem skoka, tandem instruktor ima savršen uvid u izvedbu vašeg slobodnog pada što se najviše odnosi na pravilan i zadani odvoj iz zrakoplova, držanje pravilnog položaja tijela koji kasnije trebate izvesti i na samostalnom padobranskom skoku, provjera i svjesnost visine na kojoj se nalazimo te naposljetku i aktiviranje otvaranja glavnog padobrana (ako tandem sistem dozvoljava).

Nepravilni položaji tijela, nemogućnost padobranaca da pada stabilno te nemogućnost lociranja operativnih ručica do sada je dovelo do niza situacija koje su ozbiljno ugrozile živote učenika. Tandem skok je izvrsno sredstvo koje Tandem instruktoru omogućava uvid u rad učenika u slobodnom padu,  mogućnosti i sposobnosti učenika te da razmotri danje korake u osposobljavanju prije slanja učenika na samostalni skok.

Provjera izvedbe postupaka pod kupolom padobrana

Nakon otvaranja padobrana tandem instruktor može direktno nadgledati radi li učenik sve zadane radnje a koje učenik na glas može izgovoriti instruktoru. Radnje se odnose na:

  • Pregled opreme nakon otvaranja: pregled kupole, konopaca, maramice, slobodnih krajeve i komandi, provjeru lokacija ručica isl. a što je obavezna radnja na svakom skoku.
  • Praćenje ostalog prometa u zraku (ostali padobranci, jedrilice isl). Instruktor nadgleda radi li učenik sve radnje
  • Orijentacija u zraku i lociranje Aerodroma odnosno lokacije za prizemljenje. Ako je učenik  nije u mogućnosti izvršiti potrebno instruktor može asistirati i dati dodatna objašnjenja.
  • Učenik demonstracija provjere padobrana i upravljanje padobranom (Instruktor daje upute po potrebi)
  • Instruktor je u mogućnosti nadgledati prati li učenik visinu.

Obrazac prizemljenja

Tijekom izvođenja padobranskih skokova, u jednom letu se obično nalazi više padobranaca a taj broj može biti od 4 pa do veći od 20 padobranaca po jednom zrakoplovu. Kada bi taj broj padobranaca letio bez pravila i predvidljivih radnji, rizik od padobranskih nesreća drastično bi se povećao.

Sva pravila koja imamo u padobranstvu osmišljena su da u najvećem mogućem broju smanje rizike koji su uključeni u padobranske operacije. Jedan od najvažnijih elemenata među njima je Obrazac za prizemljenje (eng. Landing Pattern).

Pod direktnim nadzorom instruktor koji instruktor može imati jedino pri tandem skoku, učenik može instruktoru direktno u stvarnom vremenu objašnjavati kako planira obrazac prizemljenja, a instruktor ako ima potrebe može intervenirati i davati savjete.

Prizemljenje padobranom

Jedna od najrizičnijih etapa padobranskog skoka je prizemljenje. Pri tandem skoku, učenik može iz prve perspektive promatrati i skupljati iskustvo o tome na kojoj visini započinje postupak kočenja da bi prizemljenje bilo što pravilnije i uglađenije.

Postupaka skupljanja opreme nakon skoka

Praksa i iskustvo su najbolje škole. Gledanje kako instruktor skuplja opremu za povratak na padobranski start te kako pri odlasku pazi na ostale padobrance koji su možda još uvije u postupku prizemljenja je vrijedno iskustvo.

Zaključak

Izvodeći tandem skok kao prvi učenikov skok pri osposobljavanju, tandem instruktor ima uvid u sve etape skoka, od ulaska u zrakoplov do prizemljenja te time omogućava mnogo bolji uvid u  trenutne sposobnosti i vještine učenika, njihovo psiho-fizičko stanje ali i samu sigurnost skoka. Također, tandem skok je vrlo dobara pokazatelj što se od učenika može očekivati na danjim samostalnim skokovima.

Instruktor koji pri osposobljavanju vodi učenike koji će prvi skok izvesti samostalno, neće biti u mogućnosti direktno nadgledati sve ove etape skoka padobranom.

Iz priloženog vidimo da tandem skok kao sredstvo školovanja uvelike pridonosi kvaliteti i sigurnosti u osposobljavanju padobranca.

NAPOMENA: Savjete tandem instruktora treba prihvatiti bez ljutnje jer to su instruktor padobranstva s tisućama skokova iza sebe koji na vas žele prenijeti svoje znanje i iskustvo.
Gradivo koje se prolazi na padobranskoj obuci možete pogledati u našoj online školi padobranstva.

Primjetili ste grešku? Predložite ispravku.

Zadnje vijesti iz iste kategorije

Padobranstvo.com - Prvi Hrvatski portal o padobranstvu

Padobranstvo.com je prvi i za sada jedini Hrvatski padobranski portal koji je posvećen promicanju i popularizaciji padobranstva kao rekreacije, sporta i životne terapije. Kroz rad portala pokušat ćemo obraditi širok raspon tema koje će biti korisne osobama koje se žele uključiti u ovaj čudesan sport i aktivnost, ali i prenijeti bogate informacije koje će koristiti osobama koje su se već uključile u bavljenje padobranstvom na njihovom putu prema iskusnim padobranskim profesionalcima.

Vrlo rado ćemo surađivati sa svim zainteresiranim stranama koje se žele uključiti u rad portala te pozivamo na suradnju sve iskusne padobrance, Instruktore padobranstva, trenere, padobrance učenike i početnike, druge medije zainteresirane za padobranski način života ili i one koji tek razmišljaju o prvim padobranskim koracima.

Portal je namijenjen i svim padobranskim klubovima u Hrvatskoj te vas pozivamo da nam pošaljete svoje tekstove, informacije, radove, postignuća, aktivnosti, najave i sportske rezultate s natjecanja koje ćemo rado i ažurno objaviti